Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Koloryt kulturowy pogranicznego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego - odtworzenie kart wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego

AKRONIM

KraszewskiPolesie

NUMER

PBU3/1162/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Wołyński Regionalny Fundusz Charytatywny „Polesie” (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie (Województwo lubelskie, Polska)
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze (Obwód wołyński, Ukraina)
Rada Miasta Kiwerce (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 871,24 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 284,12 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.04.2021 - 31.03.2023

Opis projektu

Często zdarza się, że pomimo granic sąsiadujące ze sobą obszary mogą być traktowane jako jedno środowisko kulturowe. Niezależnie od różnic, ludzi po obu stronach granicy łączy bowiem wspólna przeszłość i podobne dziedzictwo kulturowe. Szczególną rolę w tworzeniu  podstaw współpracy, wzbudzaniu zainteresowania wspólną historią i wspieraniu rozwoju turystyki mogą odgrywać wybitne postaci, których życie i twórczość związane były z oboma krajami. 

Projekt KraszewskiPolesie ma na celu badanie i popularyzację twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, polskiego pisarza, który mieszkał na pograniczu polsko-ukraińskim. Podczas gdy w Polsce jest on uznawany za ważną postać literacką i publiczną, to na Ukrainie, gdzie spędził znaczną część życia i stworzył niektóre ze swoich arcydzieł, jego nazwisko jest wciąż mało znane. Partnerzy projektu planują szereg wydarzeń mających na celu promocję dziedzictwa pisarza. Przede wszystkim, eksponaty z Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie (PL) będzie można obejrzeć na wystawach w Omelnie i Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym (UA). W Łucku odbędzie się recital promocyjny „Benefis J. I. Kraszewskiego ”, na który złoży się wystawa, prezentacja i spektakl. Powstaną nowe produkty promocyjne, w tym broszura, portal internetowy z wirtualnym przewodnikiem oraz film promocyjny. Częścią projektu będzie również badanie źródeł historycznych i literackich związanych z twórczością i życiem Józefa Kraszewskiego. Z kolei, wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskiej kultury i turystyki w Polsce pozwoli im dowiedzieć się więcej o J. I. Kraszewskim, nowoczesnym zarządzaniu muzeami i promocji turystycznej. Dzięki podpisanemu porozumieniu, projekt będzie również podstawą do przyszłej współpracy pomiędzy Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie a Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym.

Lepszy dostęp do dziedzictwa kulturowego i historycznego polsko-ukraińskiego pogranicza pozwoli na bardziej aktywny rozwój turystyki i zacieśnienie wzajemnych powiązań.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna