Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dwie kultury w jednym garze

AKRONIM

OnePot

NUMER

PBU3/1143/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Siedlce (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Lokalna Fundacja Kulturalno-Edukacyjna „Szczorsy i Chreptowicze” (Obwód grodzieński, Białoruś)
Departament Kultury Rejonowego Komitetu Wykonawczego Nowogródka (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 000,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 400,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna