Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Lesko i Chust – historia naszą siłą

AKRONIM

HISTrenght

NUMER

PBU3/1091/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

W trakcie realizacji

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Lesko (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Chust (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 627,45 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 964,69 €
CZAS TRWANIA 6 miesięcy 01.01.2023 - 30.06.2023

Opis projektu

Pogranicze polsko-ukraińskie to niezwykle cenny obszar kulturowy. Jednocześnie boryka się on z wieloma problemami, w tym z brakiem innowacyjnego podejścia do promocji dziedzictwa, a działania promocyjne są nieskoordynowane. Mieszkańcy nie znają swojej spuścizny, nie odkryto także potencjału różnorodności kulturowej polskich i ukraińskich miast jako szansy na nawiązanie współpracy ponad granicami. Te kwestie z kolei są przyczyną problemów społecznych, takich jak bezrobocie i migracje młodych ludzi.

Projekt HISTrenght rozwiązuje te problemy, tworząc nową ofertę kulturalną dla mieszkańców i turystów oraz mocniej integrując gminy Lesko (PL) i Chust (UA). W ramach projektu przewidziana jest wystawa fotograficzna, która pokaże jak wyglądało Lesko przed II wojną światową i tuż po niej. Dodatkowo powstanie mural przedstawiający legendarne postacie Leska: Piotra Kmity i Czarną Damę. Kulturalno-historyczna ścieżka spacerowa w Lesku będzie zaprojektowana, oznakowana i wyposażona w sposób umożliwiający poznanie najważniejszych i intrygujących miejsc. W ramach promocji dziedzictwa karpackiego obu regionów zorganizowany zostanie Jarmark Transkarpacki w Lesku oraz Jarmark Średniowieczny i Kowalski w Chuście z dodatkowymi atrakcjami związanymi z lokalnymi tradycjami, muzyką, rzemiosłem i kuchnią. Wydarzeniem podsumowującym będą konferencja i wystawa o dziedzictwie kulturowym i historycznym w Chuście.

Beneficjentami końcowymi projektu będą mieszkańcy, turyści, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. W wyniku realizacji projektu partnerzy wprowadzą nowe produkty turystyczne – jarmarki historyczne. Planuje się, że corocznie organizowane będą targi i inne różnorodne działania (warsztaty, wydarzenia kulturalne, sympozja, konferencje). Wszystkie aktywności umożliwią partnerom wymianę wiedzy i pomysłów budując w ten sposób silne powiązania w przyszłości.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna