Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Kultura w ogniu wykuwana

AKRONIM

Fire

NUMER

PBU3/1145/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

W trakcie realizacji

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Nadwórna (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 106,90 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 496,21 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy 01.08.2022 - 31.07.2023

Opis projektu

Potencjał dziedzictwa kulturowego, lokalnego rzemiosła oraz infrastruktury historycznej na pograniczu polsko-ukraińskim nie jest w pełni wykorzystywany. Niedostateczna świadomość bogactwa regionu oraz brak skoordynowanej promocji mają bezpośredni negatywny wpływ na ruch turystyczny na tych terenach.

Zespół projektu Fire postanowił zmienić tę sytuację, wykorzystując dziedzictwo kulturowe i zasoby ludzkie do stworzenia nowych, atrakcyjnych produktów turystycznych. Inspiracją dla projektu jest ogień  jako siła napędowa współczesnej cywilizacji, Beneficjenci chcą zerwać z negatywnym postrzeganiem ognia i podkreślić jego twórczą moc. W XV-wiecznych ruinach zamku Kuropatwa w Nadwórnej oraz w XVIII-wiecznym klasztorze w Zagórzu zaplanowano historyczno-kulturalne festyny. W ramach festiwalu w Zagórzu odbędą się m.in. inscenizacje walk, turnieje rycerskie i łucznicze,  gry i zabawy historyczne, prelekcje o tematyce wojskowej i historycznej, pokazy ognia oraz jazdy konnej. Nie zabraknie również stoisk tematycznych prezentujących tradycyjne zawody takie jak kowalstwo, szewstwo, krawiectwo czy płatnerstwo. Z kolei podczas etno-festiwalu w Nadwórnej odbędzie się rekonstrukcja choreograficzna z pochodniami, turniej rycerski, pojedynki kawaleryjskie, gry i zabawy historyczne, prezentacja kuchni średniowiecznej, pokazy rzemiosła, wystawy fotograficzne i czytanie literatury historycznej oraz promocja produktów lokalnych.

Wszystkie te działania będą wsparte szeroko zakrojoną kampanią promocyjną zachęcającą turystów i mieszkańców do odwiedzenia tych atrakcyjnych miejsc. Główne działania projektu skupią się również na promocji zabytków oraz potencjału lokalnych artystów z miast Zagórz (PL) i Nadwórna (UA). Projekt Fire zachęci mieszkańców Zagórza i Nadwórnej do poznawania historii i tradycji swoich małych ojczyzn. Ponadto, w dalszej perspektywie, poprawi on atrakcyjność regionu i zwiększy ruch turystyczny, a dzięki inwestycjom w kulturę wpłynie także na rozwój wzajemnych relacji pomiędzy miastami.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna