Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Historia solą przyprawiana

AKRONIM

SaltyHistory

NUMER

PBU3/1046/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Sanok (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Borysław (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 386,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 747,40 €
CZAS TRWANIA 22 miesiące 01.09.2021 - 30.06.2023

Opis projektu

Wyjątkowym, wspólnym bogactwem Borysławia, Gminy Sanok i położonej na jej terenie Tyrawy Solnej są tradycje związane z wydobyciem i wykorzystaniem wód solankowych. Niestety, ten oczywisty potencjał historyczny i przyrodniczy jest niewykorzystany. Na dodatek miejsca występowania wód solankowych w Tyrawie Solnej i Borysławiu nie są przystosowane do przyjmowania zwiedzających, zwłaszcza niepełnosprawnych. Skutkuje to negatywnie niską jakością usług i infrastruktury turystycznej oraz brakiem skoordynowanych działań skutecznie promujących te miejsca, będące istotnym elementem dziedzictwa regionów pogranicza.

Głównym celem projektu SaltyHistory jest stworzenie stref wypoczynku dla turystów na obu tych obszarach, gdzie jeszcze w czasach prehistorycznych sól była magnesem przyciągającym osadników. W Polsce kluczowe działania będą prowadzone we wsi Tyrawa Solna, której nazwa pochodzi od źródeł solankowych. Prace archeologiczne potwierdzają, że źródła solankowe były tam eksploatowane już w epoce brązu. Inwestycje będą prowadzone wokół źródła solankowego „Warzelnia” i obejmą: uporządkowanie terenu, ogrodzenie źródła, budowę miejsc parkingowych i wiaty turystycznej. Natomiast po stronie ukraińskiej działania projektowe będą skoncentrowane w dzielnicy Borysławia – Tustanowice, która znajduje się na obszarze występowania warstwy solnej. Zostanie tam uporządkowany teren wokół źródła solankowego, powstaną nowe miejsca parkingowe, wiata turystyczna i tablice informacyjne. Wszystkie te przedsięwzięcia, wraz z konferencjami tematycznymi, dwujęzycznym przewodnikiem po regionie, filmem promocyjnym o jego dziedzictwie pt. "Historie przyprawione solą" oraz grą typu „quest” zaplanowaną dla 300 uczestników z obu krajów, zachęcą turystów i mieszkańców do odwiedzenia tych atrakcyjnych miejsc.

Realizacja projektu SaltyHistory poprawi infrastrukturę usług turystycznych, dzięki czemu można spodziewać się wzrostu zainteresowania walorami rekreacyjnymi Gminy Sanok i Borysławia. Jest to pierwszy krok w kierunku nowych działań związanych z promocją tradycji solnych pogranicza Polski i Ukrainy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna