Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast Rzeszowa i Łucka

AKRONIM

UrbanRivers

NUMER

PBU3/1085/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Miasto Rzeszów (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 61 700,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 55 530,00 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.09.2021 - 28.02.2023

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna