Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

OPALIN: Małe miasta – wielka historia

AKRONIM

OPALYN

NUMER

PBU3/1090/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Rada Wsi Równe (Obwód wołyński, Ukraina)
Gmina Ruda-Huta (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 60 510,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 54 459,00 €
CZAS TRWANIA 22 miesiące 01.10.2021 - 31.07.2023

Opis projektu

Istnieje przekonanie, że wielkie wydarzenia dzieją się w dużych miastach. Tymczasem wiele zdarzeń historycznych rozsławiło niewielkie miasteczka i wsie. Niektóre miejscowości pogranicza mają długą i chwalebną historię. Jednym z takich miejsc jest Opalin (UA), założony w 1638 roku, znany jako centrum handlu i rzemiosła. Przez 300 lat mieszkali tu razem Ukraińcy, Polacy i Żydzi. W czasie II wojny światowej osada została doszczętnie spalona. Obecnie na tym terenie znajduje się niewielka wieś Wyszniwka, należąca do wspólnoty terytorialnej Równe. Ta część pogranicza polsko-ukraińskiego jest obecnie peryferyjnym obszarem wiejskim zmagającym się z problemami migracji i bezrobocia, a jej walory przyrodnicze i kulturowe są wciąż mało znane.

Partnerzy ze wsi Równe i sąsiedniej gminy Ruda-Huta, oddalonych o zaledwie 20 km, chcą sprawić, by ten obszar znów stał się aktywny i tętnił życiem dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału turystycznego. Celem projektu OPALYN jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich na pograniczu ukraińsko-polskim w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne. Partnerzy chcą promować najcenniejsze walory tego terenu: zasoby rekreacyjne, zabytki historyczno- kulturowe oraz lokalną sztukę i rzemiosło. W miejscu, gdzie przed II wojną światową znajdowała się miejscowość Opalin, stanie kamień pamiątkowy. Otwarte imprezy, takie jak festiwal sztuki i historii, transgraniczna wycieczka rowerowa czy wystawa sztuki, pomogą wypromować nowy kierunek turystyczny. Podczas warsztatów młodzież będzie miała okazję spróbować swoich sił w tradycyjnych rzemiosłach. Wydana zostanie również książka "Historia małego miasteczka. Opalin", która przybliży historię tej okolicy.

Realizacja projektu OPALYN w znaczący sposób przyczyni się do zachowania wspólnego dziedzictwa historycznego, odrodzenia tradycyjnego rzemiosła, wzbogacenia i urozmaicenia życia kulturalnego oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego terenu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna