Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Promocja lokalnej historii medycyny Siedlec i Mińska

AKRONIM

MedicineHistory

NUMER

PBU3/1149/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

BENEFICJENT

ŁĄCZNY BUDŻET 66 674,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 60 000,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna