Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Interaktywny teatr młodzieżowy jako narzędzie zachowania i promocji wspólnego polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego

AKRONIM

HemarHeritage

NUMER

PBU3/1165/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

W trakcie realizacji

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Międzynarodowe Centrum Współpracy Transgranicznej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 428,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 785,20 €
CZAS TRWANIA 15 miesięcy 01.04.2022 - 30.06.2023

Opis projektu

Rozwój współpracy między regionami Polski i Ukrainy jest ograniczony przez bariery kulturowe: niski poziom wzajemnego zrozumienia, różnice kulturowe i negatywne stereotypy. Tylko kilka projektów transgranicznych było do tej pory poświęconych dziedzictwu teatralnemu, co powoduje, że świadomość tej tematyki jest niska. Na przykład Marian Hemar – wybitny polski poeta, dziennikarz, dramaturg, komediopisarz i autor tekstów piosenek, urodzony we Lwowie, jest wciąż mało znany szerokiej publiczności. Projekt HemarHeritage ma na celu nie tylko zapoznanie młodych ludzi z twórczością Hemara, ale także uczynienie ich bezpośrednimi uczestnikami teatralnych przedstawień jego utworów.

Partnerzy projektu utworzą centra kultury w Lublinie i Użhorodzie. W każdym z nich stworzona zostanie kreatywna grupa dzieci. Przeprowadzone zostaną dla nich dwie edycje warsztatów teatralnych z udziałem polskich i ukraińskich zawodowych aktorów, producentów i scenografów. W ich trakcie opracowane będą mało znane utwory Hemara, które zostaną pokazane w Lublinie, Użhorodzie i we Lwowie. W Użhorodzie i Lublinie oraz na stronach internetowych beneficjentów zostaną przygotowane i zaprezentowane multimedialne wystawy z e-fotobookiem, komiksem i grą poświęconą twórczości Hemara. Planowane jest również stworzenie i wydanie biografii artysty.

Projekt HemarHeritage przyczyni się do rozwoju korzystnej dla obu stron współpracy kulturalnej pomiędzy miastami Lublin i Użhorod. Pomoże partnerom lepiej zrozumieć kulturę drugiego człowieka i zaplanować przyszłą współpracę w działaniach takich jak wymiana młodzieży, grup twórczych, spotkań poświęconych wspólnemu dziedzictwu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna