Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza w celu zapewnienia zrównoważonego dostępu do obszaru przygranicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)

AKRONIM

SafeRoad

NUMER

LIP/0007/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo Dróg Samochodowych „Brestavtodor” (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 5 156 671,77 € DOFINANSOWANIE Z EIS 4 641 004,59 €
CZAS TRWANIA 27 miesięcy 01.05.2019 - 31.07.2021

Opis projektu

Założonym celem projektu SafeRoad jest poprawa dostępu do obwodu brzeskiego i województwa podlaskiego poprzez zrównoważony rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej. Cel projektu zostanie osiągnięty głównie poprzez poprawę stanu, jakości i przepustowości odcinka drogi P-16 w obwodzie brzeskim (BY). Projekt jest kontynuacją projektu strategicznego PBU/LSP/09/005 „Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego „Pieszczatka – Etap III” zrealizowanego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013. Bez przebudowy drogi P-16 nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznego
i swobodnego transportu pasażerskiego i towarowego na trasie do przejścia granicznego Pieszczatka.

Stan techniczny drogi P-16 jest niezadowalający (została wybudowana w 1932, a ostatnie poważne naprawy przeprowadzono w 1967 r.), nie spełnia ona międzynarodowych wymogów dotyczących autobusów i ciężarówek. Ograniczenie prędkości wynosi 40 km/h – limit ten nie może zapewnić przepustowości wymaganej do uzyskania dostępu do punktu kontrolnego Pieszczatka. Celem projektu SafeRoad jest zwiększenie dostępności regionu transgranicznego dzięki poprawie połączeń transportu publicznego poprzez modernizację (3,85 km) i budowę (9,46 km) drogi P-16. Po przebudowie droga P-16 zostanie przeniesiona
z kategorii IV do kategorii III (o szerokości 7 m). Ograniczenie prędkości zmieni się z 40 do 90 km/h, w wyniku czego wzrośnie przepustowość i skróci się czasu przejazdu.

Dzięki realizacji projektu, droga P-16 będzie obsługiwać międzynarodowy ruch autobusów i ciężarówek bezpośrednio do przejścia granicznego bez konieczności przejazdu przez obszary zabudowane. Realizacja projektu poprawi dostępność regionów, rozwój sieci i systemów komunikacyjnych, w tym rozwój usług transportowych i infrastruktury. Zrównoważony dostęp do obszaru przygranicznego i dbałość o środowisko sprawią, że regiony będą bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna