Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa

AKRONIM

RDW812

NUMER

LIP/0004/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Województwo Lubelskie (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Administracja Państwowa Obwodu Wołyńskiego (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 6 486 079,64 € DOFINANSOWANIE Z EIS 5 494 358,05 €
CZAS TRWANIA 26 miesięcy 10.10.2018 - 09.12.2020

Opis projektu

Wschodnia część województwa lubelskiego charakteryzuje się niską jakością sieci transportowej oraz infrastruktury. Brak zintegrowanego systemu transportowego prowadzi do nierównomiernego rozwoju terytorialnego, przez co obniża się atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna województwa. Celem strategicznym projektu RDW812 jest poprawa jakości infrastruktury transportowej oraz dostępności województwa. Niniejszy cel ma zostać
osiągnięty poprzez przebudowę prawie 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka–Włodawa.

Droga wojewódzka nr 812 jest jedną z dróg o największym natężeniu ruchu w województwie lubelskim, ze średnim dziennym ruchem na obszarze Włodawy sięgającym 5 727 pojazdów (dane z 2015). Droga ta charakteryzuje się również dużą liczbą wypadków (które w 2011 r. stanowiły 6,7% wszystkich wypadków na drogach wojewódzkich w woj. lubelskim). Realizacja projektu RDW812 przyczyni się do poprawy ogólnych warunków ruchu drogowego, zmniejszając w ten sposób liczbę wypadków drogowych. Inwestycja skróci czas przejazdu między planowanym drogowym przejściem granicznym Zbereże–Adamczuki i siecią TEN-T (droga krajowa nr 17) o około 5 minut. Zmodernizowana infrastruktura zapewni szybszy, bardziej komfortowy dostęp do regionu oraz wzmocni jego potencjał inwestycyjny i turystyczny.

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy regionów przygranicznych oraz podmioty gospodarcze działające na tym obszarze, a także przedsiębiorcy, firmy transportowe, organy samorządowe oraz turyści krajowi i zagraniczni.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna