Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie карта проєктів

Подання заявок

Заявочна форма

1. На якому етапі необхідно подавати дозвіл на будівництво, екологічні та інші дозвільні документи?

На етапі подання проектної заявки, бенефіціар засвідчує, які документи і дозволи вимагатимуться для реалізації даного проекту (п.3.5 форми проектної заявки). Дані документи будуть підлягати перевірці аудиторів на етапі кінцевого звітування по проекту. Однак, СТС рекомендує отримати всі необхідні дозвільні документи не пізніше дати виплати авансу на реалізацію проекту.

2. Чи у 3 конкурсному наборі існує обмеження щодо кількщсті заявок, поданих однією установою?

В 3 конкурсі проектів Головний бенефіціар може подати не більше 3 проектних заявок. Крім того, Спільний моніторинговий комітет може прийняти рішення щодо обмеження кількості грантів для одного головного бенефіціара. Однак, немає обмеження щодо кількості проектів, у яких організація може брати участь у ролі партнера (Бенефіціар).

3. Чи головний бенефіціар може бути бенефіціаром в іншому проекті?

Головний бенефіціар може бути одночасно бенефіціаром в іншому проекті. Організації можуть брати участь у різних проектах у ролі бенефіціарів, однак, у ролі головного бенефіціара можуть подати не більше 3 проектних заявок на даний конкурс. Крім того, Спільний моніторинговий комітет може прийняти рішення щодо обмеження кількості грантів для одного головного бенефіціара.

4. Чи проектну заявку необхідно заповнити англійською мовою?

Офіційною мовою Програми є англійська, тому проектна заявка також повинна бути заповнена англійською мовою. Всі проектні заявки, які будуть подані іншими мовами, будуть відхилені, і оцінка даних проектів не проводитиметься.

5. Які витрати відносяться до інфраструктурного компоненту та інвестицій?

Інфраструктурний компонент та інвестиції – це частина витрат проекту, призначена на будівельні або ремонтні роботи та закупівлю обладнання/меблів/інвентаря, експлуатаційний період яких є довшим ніж час реалізації проекту. Матеріали, такі як споживчі товари або матеріали, які будуть повністю використані під час заходів проекту, не будуть вважатися інвестиційними витратами. Мікропроекти, як правило, включають заходи м’якого характеру, однак в рамках даного конкурсу надається також можливість закупівлі обладнання, меблів, а також проведення незначних будівельних робіт, які необхідні для створення/покращення передбаченої в проекті інфрастуктури. Витрати проекту на інфраструктурний компонент та інвестиції можуть становити не більше 20% суми гранту. А отже, у випадку проекту з максимальною сумою гранту 60000 євро, дані витрати можуть становити тільки 12000 євро в цілому – разом для всіх бенефіціарів на цілий проект.

6. Який курс євро слід застосувати при складанні бюджету проекту?

При складанні бюджету проекту рекомендуємо застосвувати місячний курс євро, встановлений Європейським центральним банком на листопад 2019 (InforEuro rate).

7. Чи є приклади методології розрахунку витрат на персонал та відряджень?

Програма не встановлює жодних стандартів для розрахунку витрат на персонал та транспортних витрат, на відміну від адміністративних витрат. Методологія не повинна бути дуже розширеною, але повинна забезпечити можливість перевірки необхідності та суми заявлених витрат.
В обґрунтуванні витрат на персонал рекомендується вказати кількість людей, які працюватимуть у проекті, їхні посади, кількість місяців, повну/неповну зайнятість, форму зайнятості та ставку заробітної платні. Необхідно, щоб вказані дані відповідали положенням національного законодавства, а також внутрішнім процедурам оплати праці, що діють у даній організації.
При підготовці методології витрат на відрядження персоналу проекту слід враховувати кількість відряджень по країні та за кордон, кількість осіб, що подорожують, тривалість відрядження, суми добових, вартість ночі проживання, квитків тощо. Всі витрати повинні бути понесені відповідно до законодавства та внутрішніх правил відповідних організацій щодо відряджень.

8. На підставі чого повинен встановлюватись показник результату?

Програма не встановлює джерела перевірки показників. Ви можете використовувати, наприклад, дані управлінь статистики, туристичних асоціацій, об’єктів готельного комплексу та інших джерел, що підтверджують кількість відвідувачів. Ви повинні мати відповідні документи, які підтверджують ці дані.

9. Чи в методологію розрахунку витрат на персонал можна включити оплату праці осіб, які працюватимуть над підготовкою фінального звіту?

Так, з огляду на те, що Бенефіціари матимуть не більш ніж 3 місяці з дати завершення проекту для підготовки фінального звіту, тому оплата праці осіб, які безпосередньо відповідають за його підготовку (але не більш ніж 3 місяці праці), можуть розглядатися як прийнятні витрати. Не забудьте обґрунтувати ці витрати у методології.

10. Як слід розуміти термін «покращений об’єкт» у визначенні індикатора продукту?

Відповідно до визначення індикатора продукту number of improved cultural and historical sites as direct consequence of Programme support , об’єкт покращений (удосконалений) тоді, якщо покращення має сталий характер, зміни стосуються фізичних властивостей об’єкта (наприклад, вигляд), його функціональність чи корисність повинна покращитися завдяки проекту. Ремонт, пофарбування, заміна вікон вважатиметься удосконаленням об’єкту, але лише в обгрунтованих випадках. Обладнання об’єкту також можна вважати його удосконаленням.

11. Чи вимагається вибирати для проекту показники  із рекомендованого списку у другій частині пункту 3.4 проектної заявки?

Ні, не вимагається включення додаткових показників із рекомендованого списку. Список цих показників є обмежений і якщо жоден із показників не відповідає специфіці проекту, тоді дану частину заявки можна залишити пустою.
Однак слід пам’ятати, що кожен проект повинен продемонструвати позитивний вплив на виконання принаймні 1 програмного показника продукту та 1 показника результату для даного пріоритету.

12. Який курс євро слід застосувати при складанні бюджету проекту?

При складанні бюджету проекту рекомендуємо застосвувати місячний курс євро, встановлений Європейським центральним банком  на серпень 2018 (InforEuro rate).

13. Чи є приклади методології розрахунку витрат на персонал та відряджень?

Програма не встановлює жодних стандартів для розрахунку витрат на персонал та транспортних витрат, на відміну від адміністративних витрат. Методологія не повинна бути дуже розширеною, але повинна забезпечити можливість перевірки необхідності та суми заявлених витрат.
В обґрунтуванні витрат на персонал рекомендується вказати кількість людей, які працюватимуть у проекті, їхні посади, кількість місяців, повну/неповну зайнятість, форму зайнятості та ставку заробітної платні. Необхідно, щоб вказані дані відповідали положенням національного законодавства, а також внутрішнім процедурам оплати праці, що діють у даній організації.
При підготовці методології витрат на відрядження персоналу проекту слід враховувати кількість  відряджень по країні та за кордон, кількість осіб, що подорожують, тривалість відрядження, суми добових,  вартість ночі проживання, квитків тощо. Всі витрати повинні бути понесені відповідно до законодавства та внутрішніх правил відповідних організацій щодо відряджень.

14. На підставі чого повинен встановлюватись показник результату?

Програма не встановлює джерела перевірки показників. Ви можете використовувати, наприклад, дані  управлінь статистики, туристичних асоціацій, об’єктів готельного комплексу та інших джерел, що підтверджують кількість відвідувачів. Ви повинні мати відповідні документи, які підтверджують ці дані.

15. Який з Програмних показників продуктів слід застосовувати для спортивних заходів/подій?

Для пріоритету, що стосується просування місцевої культури та історії, єдиним відповідним показником продуктів Програми є кількість транскордонних культурних заходів, організованих за допомогою підтримки ЄІС.
У рамках цього показника можна представити будь-які події, спрямовані на інтеграцію місцевих громади, наприклад, спортивні заходи, мистецькі майстер-класи, фестивалі, свята або будь-які інші заходи, пов'язані з промоцією культури та історії.

16. Чи в методологію розрахунку витрат на персонал можна включити оплату праці осіб, які працюватимуть над підготовкою фінального звіту?

Так, з огляду на те, що Бенефіціари матимуть не більш ніж 3 місяці з дати завершення проекту для підготовки фінального звіту, тому оплата праці осіб, які безпосередньо відповідають за його підготовку (але не більш ніж 3 місяці праці), можуть розглядатися як прийнятні витрати. Не забудьте обґрунтувати  ці витрати у методології.

17. Як детально необхідно в заявці заповнити план інформації та комунікації?

Слід описати комунікаційні інструментии, які служать реалізації поставлених комунікаційних цілей, таких як інформування про проект, висвітлення його результатів та фінансування за рахунок коштів ЄС. Як приклад, такими заходами можуть бути публікація, співпраця із ЗМІ, проведення інформаційних кампаній, виготовлення промо-матеріалів (наприклад, інформаційні стенди, таблиці, рол-апи тощо). Рекомендуємо назву заходу доповнювати описом комунікаційної цілі, для реалізації якої власне і планується виконувати запланований захід. Визначення цільової групи – це визначення кола осіб, до кого адресовано даний захід. Для одного заходу може бути визначено кілька цільових груп, наприклад, учні старших класів, мешканці певної місцевості, де реалізується проект тощо. Однак, бажано уникати надто загальних визначень, як «суспільство». Наступний крок – це визначити інструменти, наприклад, флаєри, брошури, інтернет-сторінки, конференція, пленерні заходи, інформація в соц-медіа тощо. У наступній колонці таблиці, що слід заповнити у проектній заявці, вказуються показники, що визначають, яким чином буде вимірюватися результативність запланованих заходів. Вони повинні відображати результати заходів у вибраній цільовій групі: кількість осіб, що отримали флаєри/брошури, кількість відвідувань інтернет-сторінки, кількість учасників зустрічей/заходів, кількість коментарів та поширень в соц-медіа. Слід також пам’ятати про прийнятність витрат та включити до бюджету проекту кошти, необхідні для виконання даного плану.

18. Що станеться, якщо в статті 3.4 бюджету помилково буде включено закупівлі, що кваліфікуються як інвестиції?

Якщо в процесі перевірки проектної заявки буде виявлено, що в підрозділі 3.4 бюджету проекту включено закупівлі, предмет яких відповідно до опису проекту можна використовувати довше, ніж період реалізації проекту, дані бюджетні статті буде враховано у розрахунку вартості інвестиційного компоненту та інвестицій.


Прийнятність інституції

1. Чи бенефіціаром може виступати організація, розташована поза територією програми?

Установи з-поза території Програми, щоб бути прийнятною у Програмі, повинні відповідати трьом умовам:
а) повинна бути зареєстрована в Польщі, Білорусі чи Україні
б) їхня участь зумовлена особливим характером та цілями проекту і є необхідною для його ефективної реалізації;
б) загальна сума, виділена в рамках проекту таким бенефіціарам, не перевищує 20%. Крім того, слід мати на увазі, що заходи поза територією Програми не можуть стосуватися інвестицій або інфраструктури.

2. Чи власний внесок можна зазкзпечити внеском у натуральній формі?

Власний внесок (мін. 10%) у проекті в Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна повинен бути фінансовим внеском. Відповідно до пункту 6.4. Програмного посібника, внески у натуральній формі не є прийнятними витратами і не можуть розглядатися власне співфінансування проекту, що вноситься головним бенефіціаром та/або бенефіціарами.


Прийнятність заходів/витрат

1. Чи прогнозовані витрати у бюджет включаються у сумах із врахуванням ПДВ? Що означає, що ПДВ є прийнятним або неприйнятним?

Планування бюджету польських бенефіціарів залежить від їхньої можливості відшкодування ПДВ. Якщо польський бенефіціар не має юридичної можливості (на основі конкретних положень законодавства) відшкодувати суму понесеного ПДВ, то тоді такий податок є прийнятними витратами для проекту і бюджет планується у вартості брутто (тобто із врахуванням ПДВ).
Якщо польський бенефіціар має можливість відшкодувати ПДВ (тобто йдеться про саму можливість, а не плани щодо його відшкодування), у бюджеті проекту слід вказувати суми нетто (тобто без урахування ПДВ).
Бенефіціари з України та Білорусі після реєстрації проектів мають можливіcть звільнення від ПДВ, тому свої бюджети для проекту формують у сумах нетто (без ПДВ).


Партнерство

1. Чи наявність польського партнера в проекті є обов’язкова? Чи достатньо одного партнера з польської сторони?

Присутність польського партнера в проекті є обов'язковою. Одного партнера з польської сторони буде достатньо. Партнерство у проекті повинно бути наступним: польсько-українським чи польсько-білоруським чи польсько-українсько-білоруським.


Планування проекту

1. Чи проекти можуть приносити дохід? А якщо ні, то що робити з придбаним обладнанням, яке після завершення проекту буде і надалі використовуватися?

Проекти не можуть бути направлені на отримання прибутку. Крім того, вимога стійкості проекту говорить про наступне: будь-який проект, що містить компонент інфраструктури або інвестиції, повинен повернути фінансування ЄС, якщо протягом п'яти років після завершення проекту (або протягом періоду часу, встановленого в правилах надання державної допомоги, якщо це застосовується) відбулися істотні зміни, що зачіпають його характер, цілі або умови реалізації, що призведе до зміни його початкових цілей. Суми неналежно виплачених коштів для такого проекту повинні бути повернені Органу Управління Програми пропорційно до періоду, для якого вимога до життєздатності проекту не була дотримана.

2. Коли повинен бути досягнутий показник результату?

Цільова вартість показника результату повинна бути досягнута найпізніше до закінчення періоду тривалості проекту – тобто максимально 5 років після закінчення проекту.

3. Чи можуть організації , що не входять до території Програми, нести витрати інвестиційного та інфраструктурного характеру?

Відповідно до Програмного посібника, заходи поза межами території Програми не можуть мати інвестиційного та/або інфраструктурного характеру. Однак це не означає, що організація з-поза території Програми не може нести таких витрат – вони вважатимуться прийнятними, якщо були понесені виключно на території Програми, що може бути перевірено.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний