PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Aktualności:

17/01/2020

Projekt tygodnia - BugUnitesUs

Rzeka Bug i jej otoczenie to naturalny skarb łączący trzy kraje: Polskę, Białoruś i Ukrainę.

10/01/2020

Historie z projektów - 6. Solidarni z autyzmem

Z początku często płakał...

19/12/2019

Historie z projektów - 5. Tyzenhauz - Wielki Architekt Grodna i Sokółki

Historia tego słynnego polityka i męża stanu rozpoczyna się w XVIII wieku...

18 11 / 2019

Projekt tygodnia - ImTraPBU

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w regionach przygranicznych trzech krajów, dotyczące szczególnie niskiej dostępności komunikacyjnej, niskiej jakości infrastruktury drogowej i nieefektywnego systemu transportu.

12/11/2019

Historie z projektów - 4. Rozety - nietradycyjne podejście do tradycji

Od zawsze był oczarowany otaczającym go pięknem...

18 10 / 2019

Projekt tygodnia - PaNTHer

Partnerzy projektu PaNTHer muszą zmierzyć się z problemem złego stanu technicznego infrastruktury i jej niedostatecznej dostępności w powiecie przemyskim (PL) i w miejscowości Stary Sambor (UA).

30 09 / 2019

Rozpoczęto inwestycje w ramach projektu LIP885!

26 września br. uczestniczyliśmy w uroczystości rozpoczęcia prac w ramach Dużego Projektu Infrastrukturalnego LIP885.

30/09/2019

Historie z projektów - 3. Karpaty – wspólne wyzwanie

Pogodny, majowy dzień kusił do wędrówki.

20 09 / 2019

Projekt tygodnia - RUOK

Zagadnieniem poruszonym w projekcie RUOK, jest problem ciągłych zmian demograficznych w regionie siedleckim i obwodzie mińskim.

02 09 / 2019

Projekt tygodnia - DOPC

Projekt „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego” (akronim DOPC) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

23 08 / 2019

Projekt tygodnia - FasterSafer

Projekt „Drogi łączące granice Polski i Ukrainy” (akronim FasterSafer) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

14/08/2019

Historie z projektów - 2. Biały słoń z Karpat

Za każdym projektem PBU zawsze ukryta jest historia. Czasami są to historie ludzi, na których życie duży wpływ miały projekty.

06 08 / 2019

"500 kajaków" - spływ kajakowy w Drohiczynie

W dniu 3 sierpnia br. w Drohiczynie przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego wzięli udział w spływie kajakiem po rzece Bug zorganizowanym w ramach projektu „Bug nas łączy - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” (akronim BugUnitesUs) wybranego w ramach pierwszego naboru wniosków.

24 07 / 2019

Projekt tygodnia - TwoTowers

Projekt „Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego I kulturowego w Łucku i Lublinie” (akronim: TwoTowers) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO.

18 07 / 2019

Projekt tygodnia - CrossGovernance

Projekt „Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim” (akronim CrossGovernance) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

04/07/2019

Historie z projektów - 1. Znaleźć prawdziwy dom...

Nieufny wzrok. Czarne, smutne oczy patrzą zza krat...

03 07 / 2019

Projekt tygodnia - ECOROADS

Projekt "Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: Zamojskim (Polska) i Sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” (akronim ECOROADS) jest wdrażany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

13 06 / 2019

Projekt tygodnia - EPIDSAFE

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie przygranicznej” (skrót: EPIDSAFE) wdrażany jest w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (PL), a partnerem projektu jest Regionalny Szpital w Brześciu (BY).

27 05 / 2019

Projekt tygodnia - BCPmonitoring

Projekt „Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych” (akronim BCPmonitoring) realizowany jest w ramach Celu Tematycznego GRANICE i angażuje do współpracy polskie i ukraińskie jednostki ochrony granic (lista beneficjentów na załączonej karcie projektu). Administracja Państwowej Straży Granicznej Ukrainy działa jako Beneficjent Wiodący.

17 05 / 2019

Projekt tygodnia - ROSETTES

„Świat Karpackich Rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” to inicjatywa w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO, która angażuje we współpracę transgraniczną aż 11 beneficjentów.