PBU

Aktualności:

15 02 / 2018

Robocze tłumaczenie wzoru umowy grantowej

Uprzejmie informujemy, że wzór umowy grantowej został przetłumaczony na języki narodowe.

14 02 / 2018

Nabór na projekty w ramach programu „b-solutions” Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych.

10 01 / 2018

Ocena wniosków w celu tematycznym BEZPIECZEŃSTWO

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Bezpieczeństwo w ramach pierwszego naboru wniosków.

05 01 / 2018

Pierwsze umowy na realizację projektów w Programie 2014-2020 podpisane

W Rzeszowie i Białymstoku podpisano pierwszych sześć umów o dofinansowanie projektów, które będą realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

02 01 / 2018

Beneficjenci szkolili się z prawa zamówień publicznych w Lublinie

Prawie 40 przedstawicieli polskich beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach celu tematycznego Dziedzictwo oraz Dużych Projektów Infrastrukturalnych wzięło udział w szkoleniu, które odbyło się 13 grudnia w Lublinie.

18 12 / 2017

Umowa grantowa oraz projekt porozumienia partnerskiego

Uprzejmie informujemy, że został opracowany wzór umowy grantowej oraz projekt porozumienia partnerskiego.

18 12 / 2017

Asesorzy odpowiedzialni za ocenę projektów zostali zaproszeni do złożenia ofert w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Węgry-Słowacja-Rumuni

Program Współpracy Transgranicznej EIS Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina uruchamia nabór na asesorów, celem zidentyfikowania i wybrania wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy dołączą do puli Asesorów Programu.

13 12 / 2017

14-15 grudnia 2017 nasze biuro będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 grudnia 2017 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne.

12 12 / 2017

Szkolenia dla Punktów Informacji o Funduszach Europejskich w Polsce Wschodniej

Rzeszowski oddział Programu przeprowadził ostatnio w Polsce Wschodniej serię szkoleń dla pracowników sieci Punktów Informacji o Funduszach Europejskich oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich, którzy zajmują się kontaktem z wnioskodawcami.

08 12 / 2017

Nabór wniosków w ramach celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ i GRANICE rozstrzygnięty

7 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia we Lwowie (Ukraina), Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków dotyczącego dwóch celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ i GRANICE.

05 12 / 2017

Film z konferencji rocznej 2017 „Cross-border Warm-up”

Z przyjemnością prezentujemy film z konferencji rocznej Programu, która odbyła się w dniach 24-25 października 2017 roku w Rzeszowie.

23 11 / 2017

Konferencja naukowa Programu w Rzeszowie i Lwowie

W dniu 15 listopada w Rzeszowie oraz 17 listopada we Lwowie odbyła się konferencja naukowo-praktyczna „Aktualne problemy społeczno-ekonomiczne polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”.

22 11 / 2017

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Przekazujemy Państwu Wytyczne do weryfikacji wydatków w projektach finansowanych ze środków Programu.

17 11 / 2017

Zgłaszanie nieprawidłowości

W celu ułatwienia kontaktu z Instytucją Zarządzającą oraz dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia: nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl

14 11 / 2017

Nagrody Orły Wprost dla najlepszych projektów rozdane na gali w Lublinie

W dniu 7 listopada 2017 roku na uroczystej gali w Lublinie osiem projektów zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zostało uhonorowanych nagrodami Orły Wprost.

06 11 / 2017

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukowo-praktyczną.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Aktualne problemy społeczno-gospodarcze polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”.

03 11 / 2017

Ocena wniosków w celu tematycznym Dostępność i Granice

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Dostępność w ramach pierwszego naboru wniosków.

31 10 / 2017

Relacja z konferencji rocznej Programu „Cross-border Warm-up”

W dniach 24-25 października br. w Rzeszowie odbyła się roczna konferencja Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pod hasłem „Cross-border Warm-up”.

20 10 / 2017

Podręcznik Programu. Część II - Realizacja Projektu

Uprzejmie informujemy, że została opracowana i zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą druga część Podręcznika Programu – Realizacja Projektu.

18 10 / 2017

Nabór wniosków w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO rozstrzygnięty

W dniu 17 października br., podczas posiedzenia w Mińsku na Białorusi, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Dziedzictwo.