PBU
Pierwszy nabór wniosków banerPBU2

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39a 02-672 Warszawa, w celu korzystania z usługi „newslettera”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania zawartym w regulaminie. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

Równocześnie Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39a 02-672 Warszawa informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.