Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Uroczystość zamykająca projekt SECINCARP

29 / 09 / 2021

W dniach 21-22 września odbyła się uroczystość kończąca projekt PBU pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim”. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz Centrum Projektów Europejskich, w którego strukturze działa WST Programu. Dyrektor Centrum dr Leszek Buller podkreślił duże znaczenie tego projektu dla bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym. Głównym punktem konferencji były ćwiczenia strażaków i pokazy sprzętu specjalistycznego.

W ramach projektu w Przemyślu powstał specjalistyczny kompleks szkoleniowy w postaci komory dymowej z pełnym zapleczem. Komora jest wyposażona w  pomieszczenia, w których sprawdza się odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do tych występujących podczas realnych akcji. Strażacy w aparatach oddechowych mają możliwość pokonywania różnych przeszkód w warunkach podwyższonej temperatury, zadymienia, ograniczonej przestrzeni, hałasu i efektów świetlnych. W pełni wyposażony obiekt pozwoli na cykliczne szkolenia zarówno polskich jak i ukraińskich strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dofinansowanie z Programu PBU pozwoliło też na podobne inwestycje jednostkom z przygranicznych obwodów ukraińskich. Dzięki współpracy polsko-ukraińskiej poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców ukraińskich i polskich Karpat.

Więcej informacji na temat projektu SECINCARP można znaleźć tu.

Galeria

SECINCARP

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna