Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

PBU w Liczbach: 113 szkoleń zawodowych

22 / 08 / 2022

Beneficjenci realizujący projekty przy wsparciu Programu mają możliwość podniesienia swoich umiejętności zawodowych i zdobycia nowych kwalifikacji. W ramach celów tematycznych Programu DZIEDZICTWO i GRANICE specjaliści z pogranicza polsko-ukraińskiego budują swój potencjał i wiedzę specjalistyczną poprzez wymianę kadr oraz prowadzenie dedykowanych szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych.

W ramach Programu:

 • 25 projektów CT DZIEDZICTWO i GRANICE zawierało szkolenia i działania edukacyjne dla specjalistów pracujących w dziedzinach objętych projektami;
 • 18 z tych projektów zostało już zakończonych.

113 szkoleń zawodowych

 • zorganizowano 113 szkoleń dla specjalistów i pracowników różnych instytucji. Obejmowały one:
  • 41 szkoleń dla 390 przedstawicieli służb granicznych i celnych;
  • 20 szkoleń dla kadry odpowiedzialnej za zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym;
  • 52 szkolenia dla kadry odpowiedzialnej za zarządzanie dziedzictwem historycznym i kulturowym.

Dodatkowo, w ramach tych projektów beneficjenci zorganizowali:

 • 31 wymian dla specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem historycznym i kulturowym;
 • 8 wymian dla pracowników odpowiedzialnych za dziedzictwo przyrodnicze.

Przykłady projektów:

 • projekt FriendlyBorders - międzynarodowe studia podyplomowe dla Straży Granicznej Polski i Ukrainy;
 • projekt BorderProtect - szkolenia i wymiana dobrych praktyk dla pracowników służb granicznych;
 • projekt ROSETTES - warsztaty i szkolenia z zakresu wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących wspólnego dziedzictwa pomiędzy kadrą partnerów projektu;
 • projekt CBCPaths - podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna