Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Wspólnie chronimy Dolinę Bugu

06 / 12 / 2022

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski oraz Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Różnorodność przyrodnicza regionu Doliny Bugu to główna zachęta do odwiedzania tych terenów po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Parki krajobrazowe, rezerwaty i obszary Natura 2000 tworzą potencjał, który nie zawsze doceniali mieszkańcy i turyści. Projekt Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu (BugGuardians) pozwolił nie tylko na rozszerzenie wiedzy na temat bogactwa flory i fauny tych terenów, ale również na temat sposobów jego ochrony.

Ogólny opis projektu BugGuardians, zrealizowanego przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (PL) oraz Lokalną Agencję Rozwoju Rejonu Kamionka Bużańska (UA) można znaleźć tutaj.
PLATFORMA WIDOKOWA

Niedaleko wsi Stary Dobrotwór ukraiński partner projektu zbudował platformę widokową. Ze stanowiska obserwacyjnego można bezpiecznie oglądać oraz karmić łabędzie nieme. Odwiedzający to miejsce mogą uwiecznić chwile spędzone nad Bugiem dzięki specjalnie utworzonej strefie fotograficznej.


ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Ukraiński beneficjent wyznaczył ścieżkę edukacyjną wzdłuż Bugu o długości 3 km. Na początku ścieżki zainstalowano siedem tablic informujących o trasie oraz gatunkach zwierząt i roślin, które można spotkać na tym terenie.SZKOLENIA

W dniach 18-20 października 2021 r. nauczyciele z 30 szkół podstawowych z regionów reprezentowanych przez beneficjentów wzięli udział w szkoleniach pt. „Ochrona dziedzictwa naturalnego Doliny Bugu jako możliwość rozwoju turystyki”. Eksperci zapoznali ich z bogactwem przyrodniczym tych obszarów. Wyjaśnili też, jak należy je chronić i jak można wykorzystać w rozwoju turystyki. Po zajęciach nauczyciele otrzymali gotowe scenariusze lekcji szkolnych.

SCENARIUSZ 1 - REZERWAT KÓZKI

SCENARIUSZ 2 - REZERWAT GÓRA USZEŚCIE

SCENARIUSZ 3 - REZERWAT WYDMA MOŁOŻEWSKA

SCENARIUSZ 4 - KOMPLEKS GŁOGI

SCENARIUSZ 5 - OBSZAR "NATURA 2000" 


GRY PLANSZOWE

W związku z pandemią, beneficjenci musieli zrezygnować z organizacji obozów dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Żeby jednak nie rezygnować z możliwości kształtowania postaw u młodych i ich wiedzy na temat obszaru objętego projektem, uczniowie otrzymali gry edukacyjne „Kręgowce Doliny Bugu” oraz puzzle ,,Poznaj Dolinę Bugu”.


ATLASY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie otrzymali atlasy przyrody w polsko-angielskiej i ukraińsko-angielskiej wersjach językowych.

Atlas ptaków - wersja PL-EN

Atlas roślin - wersja PL-ENFOLDER
promujący dziedzictwo przyrodnicze Doliny Bugu.

Folder został wydany w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Zawiera  opisy rezerwatów przyrody Kózki, Góra Uszeście i Wydma Mołodożewska, a także kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego Głogi, Obszaru Natura 2000 i obszarów zimowania łabędzi niemych.

FolderKONKURS

W ramach działań projektowych beneficjenci zorganizowali konkurs pt. „Dlaczego warto chronić naturalne środowisko”. Jego celem był wybór motta kampanii. Spośród 85 zgłoszeń komisji konkursowej najbardziej spodobało się hasło „Stwórzmy modę aby chronić lokalną przyrodę”. Zostało ono umieszczone na koszulkach promujących kampanię.


SPACER PRZYRODNICZY - QUEST

Partnerzy przygotowali trzy spacery przyrodnicze w formie wirtualnej gry quest (dwa w języku polskim, jeden w języku ukraińskim). Uczestnicy gry, szukając skarbu, poznają ciekawe miejsca zlokalizowane w Dolinie Bugu. W polskiej wersji językowej gra jest dostępna w formie aplikacji. 

Drohiczyn. Spacer nad Bugiem

Przygód bez liku w "Głogach" w Mielniku


GRY PAMIĘCIOWE

Polski partner przygotował gry pamięciowe o chronionych gatunkach zwierząt mieszkających w Dolinie Bugu. Zostały one zainstalowane w punktach informacyjnych i muzeach tego obszaru. Poza wzbogacaniem wiedzy i świadomości, grający mogą ćwiczyć refleks i umiejętności koordynacji.


FILM

Polski beneficjent przygotował filmy video zachęcające mieszkańców regionu oraz turystów do aktywnego wypoczynku w Dolinie Bugu. Można je obejrzeć na kanale YouTube, na stronie internetowej projektu oraz na profilu projektu na Facebooku.

Podlasie Nadbużańskie - Zachodnia Dolina Bugu


KONFERENCJA

W grudniu 2021 r., na zakończenie projektu, partnerzy zorganizowali międzynarodową konferencję on-line. Wzięli w niej udział przedstawiciele polskich oraz ukraińskich szkół i władz gmin biorących udział w projekcie. W trakcie spotkania, eksperci przedstawili uczestnikom m.in. zakres kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz możliwości wykorzystania bogactwa przyrodniczego Doliny Bugu w rozwoju turystyki na tym terenie.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna