Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp

Realizacja

1. Spotkałem/-am się z interpretacją mówiącą, że faktura za czynności audytowe może zostać zapłacona po zakończeniu okresu realizacji projektu. Czy możecie potwierdzić ten wyjątek?

Tak, prawdą jest, że istnieje możliwość zapłaty za audyt raportu końcowego projektu po zakończeniu okresu realizacji mikroprojektu. Wówczas Beneficjent powinien wykazać ten wydatek w raporcie końcowym wraz z przewidywanym terminem płatności. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące od daty złożenia przez Beneficjenta raportu końcowego do WST. W wykazie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, Beneficjent powinien opisać ten wydatek umieszczając w polu "Uwagi” adnotację: "Wydatek niezapłacony - przewidywany termin płatności ............".

Korzystając z tej opcji, Beneficjent musi dostarczyć do WST potwierdzenie dokonania przelewu za czynności audytowe w terminie 14 dni od daty dokonania faktycznej płatności lub na żądanie WST w terminie wcześniejszym (na przełomie roku obrachunkowego Programu). Potwierdzenie takie zostanie następnie przesłane do Instytucji Zarządzającej.

2. Czy jesteśmy zobowiązani do umieszczania flagi UE i logo Programu na każdej fakturze związanej z naszym projektem?

Obowiązkowe elementy, jakie muszą być umieszczone na fakturze wymienione są w pkt. 8.2.2 Podręcznika Programu dla II (i III) naboru wniosków. Faktury nie są traktowane jako materiały czy też działania promocyjne. Wytyczne dotyczące wizualizacji działań promocyjnych są dostępne tutaj: https://www.pbu2020.eu/pl/pages/355.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna