Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym

AKRONIM

TouchingThePast

NUMER

PBU2/0791/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 60 852,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 54 766,80 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.01.2020 - 31.12.2021

Opis projektu

Zarówno Polska, jak i Ukraina mogą poszczycić się bogatym dziedzictwem kulturowym, jednak wiele muzeów, galerii sztuki, architektury i zabytków jest niedostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Nowoczesna technologia daje teraz możliwość przybliżenia sztuki osobom niewidomym lub słabowidzącym. Lublin ma już w tej materii doświadczenie – znajdujące się w 4 muzeach miasta pilotażowe eksponaty, które można poznawać za pomocą dotyku, otrzymują bardzo pozytywne opinie. Muzea po drugiej stronie granicy (Iwano-Frankiwsk) nie są przygotowane dla takich osób.

Projekt TouchingThePast daje szansę nie tylko na poszerzenie oferty wystawienniczej przystosowanej dla osób z dysfunkcją wzroku w Lublinie, ale także na zrealizowanie tego pomysłu w muzeach Iwano-Frankiwska. Zaprojektowanie i wykonanie dostępnych adaptacji eksponatów dla muzeów obu miast to tylko część projektu, ponieważ przygotowanie adaptacji dotykowych wymaga specjalnej wiedzy i technologii. W związku z tym zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, będą zorganizowane szkolenia dla pracowników muzeów, galerii sztuki i przewodników po mieście oraz dla osób niewidomych. W wycieczkach po zabytkach Lublina i Iwano-Frankiwska wezmą również udział osoby z dysfunkcją wzroku ze szkół średnich, uczelni i organizacji lokalnych. Celem takich warsztatów jest upewnienie się, że są w stanie skutecznie korzystać z eksponatów i grafiki dotykowej. Tym doświadczeniem będą mogli się podzielić z innymi osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Projekt umożliwi osobom z dysfunkcją wzroku większy udział w życiu kulturalnym obu miast. Teraz będą mogły one zwiedzać muzea i mieć dostęp do dzieł sztuki. Ponadto projekt daje szansę na nawiązanie długoterminowej współpracy między instytucjami kultury w regionie poprzez wspólne wydarzenia, wzajemne wizyty podnoszące świadomość wyzwań stojących przed takimi osobami po obu stronach granicy ukraińsko-polskiej.

 

 

Rezultaty projektu


SPRZĘT

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakupił oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt do przygotowania adaptacji eksponatów dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu były realizowane na zakupionym sprzęcie. Sprzęt ten był wykorzystywany także podczas tworzenia dostępnych adaptacji wybranych eksponatów.

Partnerzy projektu zakupili między innymi:

 • drukarkę 3D;
 • wytłaczarkę do drukarki 3D;
 • oprogramowanie do grafiki bitmapowej oraz wektorowej służące do edycji obrazu;
 • oprogramowanie do modelowania 3D;
 • podgrzewacz papieru pęczniejącego do wykonywania grafiki wypukłej na papierze pęczniejącym (linie i tekstury na rysunku wydrukowanym na arkuszu papieru pęczniejącego „puchną” i stają się wyczuwalne dotykowo);
 • specjalne materiały do przygotowania adaptacji eksponatów dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku między innymi papier pęczniejący A3, plastikowe arkusze do wytłaczania, maty do rysunków dotykowych oraz proszek termograficzny do wykonywania wielu kopii wysokiej jakości grafiki dotykowej.

 


PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA DOSTĘPNYCH ADAPTACJI

Adaptacje obejmują: rysunki dotykowe, adaptacje wybranych obrazów (z wyczuwalnymi liniami i fakturami uwydatniającymi kluczowe fragmenty), modele drukowane 3D, alfabet Braille'a oraz audiodeskrypcje.Adaptacje można obejrzeć na stronie Katolickiego Uniwersystetu Lubelskiego Jana Pawła II:

 


SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI, MUZEÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Partnerzy projektu zorganizowali trzy edycje szkoleń:

 1. Dla pracowników muzeów i przewodników turystycznych z Polski (w Lublinie).
 2. Dla kadry Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego z Ukrainy (w Iwano-Frankiwsku).
 3. Dla pracowników muzeów i przewodników turystycznych z Ukrainy (w Iwano-Frankiwsku).

Każde z nich obejmowało cztery warsztaty:

 1. Konsekwencje upośledzenia wzroku dla oceny sztuki wizualnej. Wzrok zapewnia ok. 80% informacji o otaczającym środowisku i o świecie, zaś zrozumienie tych konsekwencji jest kluczowe dla skutecznej komunikacji z osobami niewidomymi.
 2. Komunikacja z osobami niewidomymi – prezentacja sztuki wizualnej osobom z dysfunkcją wzroku.
 3. Projektowanie i produkcja dostępnych adaptacji dzieł sztuki. Umiejętności te wymagają szczególnej znajomości dostępnych rozwiązań oraz zrozumienia potencjału i ograniczeń zmysłu dotyku.
 4. Projektowanie i produkcja dotykowych ilustracji (np. książek dotykowych) promujących dostępną sztukę.

 


SZKOLENIE OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Obaj partnerzy projektu, przy aktywnym udziale przedstawicieli muzeów, szkolili także uczniów i studentów z dysfunkcją wzroku. Szkolenia w Lublinie i Iwano-Frankiwsku koncentrowały się  na podniesieniu umiejętności uczestników w rozumieniu relacji między stworzonymi dla nich obiektami trójwymiarowymi i ich dwuwymiarowymi reprezentacjami w postaci grafiki dotykowej. Nabycie takich podstawowych umiejętności jest kluczowe dla konstruktywnego kontaktu osób niewidomych lub niedowidzących z rysunkami lub obrazami. Rysunki dotykowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako dostępne adaptacje obrazów.

 


PUBLIKACJE

 • PRZEWODNIKI

Partnerzy projektu wspólnie przygotowali dwa odrębne przewodniki (dla osób niewidomych i osób słabowidzących), prezentujące zabytki Lublina oraz Iwano-Frankiwska. Z przewodników korzystają osoby niewidome lub osoby znające język Braille'a. Przewodniki są dostępne w punktach informacji turystycznej zatrudniających przewodników miejskich. Do każdej grafiki dotykowej dołączony jest opis w alfabecie Braille'a i dużym drukiem.

 • FOLDERY PROMOCYJNE

Znalazły się w nich informacje o etapach przygotowania adaptacji eksponatów oraz zdjęcia przykładowych adaptacji. Zostały one przekazane organizacjom zajmującym się wspieraniem edukacji i dostępu do kultury osób z dysfunkcją wzroku.

 


WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM PO LUBLINIE I IWANO-FRANKIWSKUPodczas wycieczek, osoby z dysfunkcją wzroku miały dobrą okazję, nieraz po raz pierwszy w życiu, zapoznać się z różnymi obiektami (np. rzeźbami, obiektami historycznymi) oraz obiektami muzealnymi. Odkrywały je z wykorzystaniem przewodników w Braille’u, przygotowanych w ramach projektu oraz dotykając rękami różnych obiektów, o których opowiadali przewodnicy i opiekunowie osób niewidomych i niedowidzących.

 

 

Galeria

Aktualności z projektu

20 20 / 11 / 2023

Poznaliśmy zwycięzców konkursu REGIOSTARS 2023

16 listopada w czeskiej Ostrawie...
21 21 / 02 / 2023
15 15 / 09 / 2020

Historie z projektów 11. Dotknąć przeszłości

Trzy kreski narysowane na kartce. Dwie poziome, jedna pionowa...
27 27 / 08 / 2020

Wywiad radiowy z projektem TouchingThePast

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna