Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Gocka ścieżka: wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż do przeszłości

AKRONIM

GothicWay

NUMER

PBU3/1040/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Włodzimierz Wołyński (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Gmina Hrubieszów (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 055,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 500,00 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.07.2021 - 30.06.2023

Opis projektu

Sądzisz, że znasz historię miejsca, w którym mieszkasz? A co z historią sięgającą wczesnego średniowiecza, kiedy to plemiona Gotów zamieszkiwały tereny dzisiejszej Polski i Ukrainy? Chociaż relikty z okresu ich obecności na tych ziemiach zostały odkryte w wielu miejscach, badania nad tymi plemionami germańskimi są niewystarczające, a ogół społeczeństwa niemal nie zna tych kart historii. Przestarzała infrastruktura lokalnych muzeów daje niewielkie szanse na zainteresowanie tym tematem laików.

Zespół projektu GothicWay jest przekonany, że badanie i promowanie wspólnej przeszłości może łączyć nasze narody, zwłaszcza gdy dotyczy ogólnoeuropejskich korzeni, a „gotyk” jest jednym z najważniejszych pojęć w kulturze europejskiej. Działania projektowe skupią się na dwóch muzeach: Wiosce Gotów w Masłomęczu oraz Muzeum Historycznym Włodzimierza Wołyńskiego. Dzięki renowacji i tworzeniu innowacyjnych produktów, takich jak: interaktywne panele dotykowe, wirtualne trójwymiarowe modele ludzi i obiektów czy trójwymiarowa mapa Osady Gotów, miejsca te staną się prawdziwymi turystycznymi magnesami. Aby podróż do przeszłości była jeszcze bardziej realistyczna, powstaną produkty audiowizualne: multimedialny film animowany „Życie Gotów” oraz podobna produkcja dla dzieci „Magiczna opowieść gotycka”. Projekt będzie promowany poprzez film informacyjny i serię artykułów w mediach. Takie podejście pozwoli przyciągnąć różne kategorie odwiedzających, w tym dorosłych i dzieci, mieszkańców i turystów. Będzie on również dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Unikatowe połączenie ekspozycji muzealnych i technologii multimedialnych znacznie podniesie atrakcyjność turystyczną muzeów i poprawi frekwencję. Będzie to owocować rozwojem turystyki transgranicznej i wzajemnej komunikacji międzykulturowej.

Aktualności z projektu

31 31 / 10 / 2023

Czas na rezultaty: Jak żyli i kim byli Goci?

Dziedzictwo archeologiczne...
11 11 / 10 / 2023

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna