Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Jak żyli i kim byli Goci?

31 / 10 / 2023

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski i Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.


Dziedzictwo archeologiczne związane z pobytem starożytnego plemienia Gotów po obu stronach Bugu na Wyżynie Wołyńskiej było impulsem, który w niespotykany dotąd i innowacyjny sposób pozwolił na nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy dwoma lokalnymi władzami – miastem Włodzimierz (UA) i gminą Hrubieszów (PL). Najstarsza historia i archeologia współczesnego pogranicza Ukrainy i Polski, będąca głównym tematem realizowanego projektu, stała się wartością edukacyjną, turystyczną, rozrywkową i naukową. Umożliwiło to pokazanie naszych wspólnych korzeni, które sięgają czasów starożytnych, II-V wieku naszej ery, a jednocześnie umożliwiło rozwój instytucji odpowiedzialnych za popularyzację wartości kulturowych – Muzeum we Włodzimierzu i skansenu „Wioska Gotów w Masłomęczu”.

Mikroprojekt „Gocka ścieżka: wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż do przeszłości” (akronim GothicWay) był realizowany przez Komitet Wykonawczy Rady Miasta Włodzimierz (UA) we współpracy z Gminą Hrubieszów (PL)

Ogólny opis projektu GothicWay można znaleźć w zakładce „Projekty”.W celu popularyzacji muzeów pogranicza ukraińsko-polskiego oraz ulepszenia reprodukcji wspólnego dziedzictwa historycznego plemion gockich w przystępnej i atrakcyjnej formie partnerzy odnowili Muzeum Historyczne we Włodzimierzu i muzeum „Wioska Gotów w Masłomęczu”.MUZEUM HISTORYCZNE WE WŁODZIMIERZU

Pracownicy muzeum utworzyli salę kultury gockiej, do której zakupili interaktywny panel dotykowy i nowoczesne wyposażenie:

 • mapę 3D osad gockich w Europie. Mapa pokazuje lokalizację plemion gockich i ich opis;
 • model „wieś gocka” – miniatura gockiej wsi w Masłomęczu. Szczegółowo prezentuje on architekturę gocką, artefakty i krajobraz. Dzięki temu zwiedzający mogą doświadczyć czasu i miejsca, w którym żyli Goci.
 • 2 wirtualne modele 3D wojowników plemiennych. Pierwszy wojownik ubrany jest w typową zbroję bojową, z bronią i tarczą w rękach. Drugi, to wojownik na polowaniu, z odpowiednim sprzętem i skórzaną odzieżą.
 • wirtualny model 3D domu gockiego i jego fasady. Model przedstawia gockie mieszkanie, a także odpowiadające mu środowisko zewnętrzne i naturalne. Model pokazuje historię, cechy, specyfikę architektury obiektów mieszkalnych oraz styl życia ludzi minionej epoki.MUZEUM IM. KS. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

Skansen Wioska Gotów w Masłomęczu

Aby zwiększyć atrakcyjność oferty turystycznej Masłomęcza, polski partner projektu przygotował 2 wirtualne modele 3D mieszkańców plemiennych obu płci, oparte na wyglądzie Gotów z regionu Hrubieszowa. Efekty pracy można zobaczyć na wirtualnej wycieczce.

Przy udziale grupy rekonstruktorów (Stowarzyszenie Wsi Gotów w Masłomęczu) przygotowano wirtualne zwiedzanie Wioski Gotów – wycieczkę zatytułowaną „Podróż do przeszłości”. Odwiedzający wioskę mogą zapoznać się z opisami budynków, starożytnych rzemiosł czy znalezisk archeologicznych i przez chwilę poczuć się jak prawdziwi Goci.
FESTYN ARCHEOLOGICZNY

W lipcu 2022 roku ponad 200 rekonstruktorów i ponad 1500 zwiedzających wzięło udział w Festynie Archeologicznym „Droga Gotów – podróż do przeszłości” w Wiosce Gotów w Masłomęczu. Pierwszy dzień był dniem przygotowań i warsztatów rzemiosła starożytnego oraz wymiany doświadczeń pomiędzy rekonstruktorami.
Drugiego dnia organizatorzy zaprezentowali życie codzienne w czasach starożytnych, dawne rzemiosła, kuchnie i stroje, zorganizowali gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz przygotowali pokazy wojowników gockich, ich zwyczajów i rytuałów. Zaprezentowali także legiony rzymskie i gladiatorów. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach starożytnego rzemiosła: garncarstwa, tkactwa, zabaw rzymskich/barbarzyńskich, łucznictwa, wyrobu monet, biżuterii szklanej.KONFERENCJA NAUKOWA

W marcu 2023 roku w mieście Włodzimierz odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Droga gocka: wspólna podróż historyczna do przeszłości”. W konferencji wzięło udział 100 osób, w tym 20 naukowców z Ukrainy i Polski, którzy specjalizują się w badaniu historii plemion gockich, ich kultury materialnej i duchowej. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja wśród naukowców.RODZINNY WEEKEND I WYJŚCIE DO MUZEUM WE WŁODZIMIERZU

Wydarzenie zatytułowane „Rodzinny weekend w muzeum” miało na celu prezentację wyników projektu, a także promocję rodzinnego wypoczynku z kulturą oraz lokalnej historii. Za pomocą interaktywnych narzędzi muzealnych można było obejrzeć ekspozycje i zdobyć nową wiedzę o faktach historycznych w przystępnej i ciekawej formie.

Z kolei przez dwa dni czerwca 2023 r., w Muzeum Historycznym we Włodzimierzu odbyło się „Rodzinne wyjście do muzeum”. W wydarzeniu wzięło udział około 100 młodych pasjonatów historii w wieku od 9 do 12 lat z lokalnych szkół. Na początku uczestnicy zostali zaproszeni do sali wystawowej poświęconej tematyce Gotów. Prezentując model osadnictwa gockiego, pracownik Muzeum zapoznał ich z historią plemion gockich, życiem codziennym, zwyczajami i kulturą. Za pomocą ekranu dotykowego zakupionego dla Muzeum w ramach projektu uczestnicy wydarzenia przenieśli się do czasów Gotów, a także obejrzeli film animowany i magiczną bajkę.

Dzieci miały okazję utrwalić zdobytą wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia, uczestnicząc w pasjonującej wyprawie z ciekawymi zadaniami, które rozgrywały się w różnych malowniczych lokalizacjach. W tych miejscach czekały na nie, ubrani w stroje Gotów, aktorki i aktorzy Studia Teatru Ludowego "Riznobarvya". W trakcie wyprawy uczestnicy rysowali, przygotowywali modele z plasteliny, tworzyli mapy, wyplatali ozdoby z koralików, a także próbowali swoich umiejętności w rzutkach.


Artykuły naukowe uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga gocka: wspólna podróż historyczna do przeszłości” zostały zebrane i uporządkowane w publikacji. Zbiór naukowy nosi nazwę „Droga Gotów. Wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż do przeszłości”
„ŻYCIE GOTÓW”

Animacja multimedialna „Życie Gotów” – udźwiękowiony film odzwierciedlający wirtualną rekonstrukcję życia codziennego, bitew, szczegółów życia i ceremonii, działań rytualnych plemion Gotów. Aby dopełnić obraz codziennego życia Gotów film pokazuje również wizualizację wnętrza gockiego domu.„MAGIA GOCKIEJ BAJKI”

Animacja multimedialna dla dzieci „Magia Gockiej Bajki” to animacja fabularna, stworzona w atrakcyjnej dla dzieci formie, zawierająca bajeczne postacie 2D. W filmie znajdują się reprodukcje budynków, ludzi, zwierząt, zjawisk naturalnych z epoki, co czyni fabułę jeszcze bardziej interesującą. Film umożliwia dzieciom i młodzieży naukę historii za pomocą emocjonującego i atrakcyjnego produktu multimedialnego.FILM INFORMACYJNY

Film informacyjny podsumowuje rezultaty projektu, opisuje zgromadzone dziedzictwo plemion gockich na obszarze przygranicznym Polski oraz Ukrainy i w Europie. Film powstał w oparciu o produkty multimedialne projektu oraz pakiet informacji naukowo-historycznych opracowany przez historyków. Zawiera materiały i dane odzwierciedlające dziedzictwo archeologiczne plemion gockich na terenie północno-zachodniej Ukrainy, Polski i Europy. Zawiera także wszystkie zebrane informacje naukowe oraz fotografie prezentowane po obu stronach granicy. Film został nagrany na płytach DVD co umożliwi wyświetlanie go w celach edukacyjnych w placówkach oświatowych i społecznych w Polsce i na Ukrainie.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna