Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Заявочна форма

1. У скількох копіях потрібно подавати заявку?

Концептуальна записка проекту повинна бути подана у паперовому та електронному варіантах (у форматі .xml і .pdf). Концептуальна записка проекту повинна бути подана до Спільного Технічного Секретаріату до 31.12.2016. Головний бенефіціар подає концептуальну записку разом з підписаною партнером/партнерами Декларацією про партнерство, яка є частиною концептуальної записки проекту.

2. На якому етапі необхідно подавати дозвіл на будівництво?

Дозвіл на будівництво для польських бенефіціарів може бути наданий протягом п'яти місяців після дати отримання листа про присудження гранту. У випадку українських бенефіціарів необхідні документи (в залежності від складності об'єкта) повинні бути надані не пізніше, ніж через 6 місяців після дати отримання листа про присудження гранту. Для білоруських бенефіціарів необхідні документи повинні бути подані не пізніше ніж через 5 місяців після дати отримання листа про присудження гранту.

3. Які етапи оцінки проектів у даному конкурсному наборі?

Набір відбувається в два етапи. До 31.12.2016 повинні бути подані Концептуальні записки. Організації, чиї Концептуальні записки будуть оцінені як такі, що представляють найвищу цінність для цілей Програми будуть запрошені подати Повну форму заявки. У першу чергу Повну форму заявки складатимуть установи, які подали Концептуальну записку до тематичних цілей Спадщина і Безпека. Вони будуть мати два місяці, щоб подати Повну заявку (з моменту отримання листа із запрошенням до подання Повної форми заявки). Далі буде проводитися набір на Повну форму заявки з цілей Доступність та Кордони, і він триватиме три місяці (з моменту отримання листа із запрошенням до подання Повної форми заявки).

4. Чи під час подання Концептуальних записок ми повинні вже мати дійсний дозвіл на будівництво?

На стадії подання Концептуальної записки дозволу на будівництво не вимагається. На етапі подання Повної форми заявки слід подати Додаток A9 (генерується автоматично з використанням програми для заповнення заявки). Дозвіл на будівництво для польських бенефіціарів може бути наданий протягом п'яти місяців після дати отримання листа про присудження гранту. На стадії подання Повної форми заявки Бенефіціари зобов'язані подати Додаток А-9 до заявки. У випадку українських бенефіціарів необхідні документи (в залежності від складності об'єкта) повинні бути надані не пізніше, ніж через 6 місяців після дати отримання листа про присудження гранту. Для білоруських бенефіціарів необхідні документи повинні бути подані не пізніше ніж через 5 місяців після дати отримання листа про присудження гранту.

5. Чи у першому конкурсному наборі існує обмеження щодо кількщсті заявок, поданих однією установою?

У положеннях першого набору немає обмежень щодо кількості заявок, поданих однією установою. Бенефіціари можуть подавати більше ніж один проекту і брати участь у більш, ніж одному проекті. СМК може прийняти рішення щодо обмеження кількості грантів для одного головного бенефіціара.

6. Чи до Концептуальної записки слід долучити партнерський договір?

На етапі подання Концептуальної записки партнерської угоди не потрібно. На етапі подання Концептуальної записки вимагатиметься Декларація головного бенефіціара (п. 5 Концептуальної записки) і Декларації про партнерство для кожного бенефіціара (п. 6 Концептуальної записки). Ці документи є частиною Концептуальної записки і подаються в заявці (з наданням відповідної контрольної суми). Вони повинні бути заповнені вручну, підписані і проштамповані. Не пізніше, ніж протягом 60 днів з моменту підписання грантового контракту, головний бенефіціар повинен
надіслати до СТС одну партнерську угоду для реалізації даного проекту. Вона повинна бути підготовлена англійською мовою і підписана усіма бенефіціарами проекту.

7. Чи головний бенефіціар може бути бенефіціаром в іншому проекті?

Головний бенефіціар паралельно може бути бенефіціаром в іншому проекті. Бенефіціари можуть подавати більше ніж один проекту і брати участь у більш, ніж одному проекті. СМК може прийняти рішення щодо обмеження кількості грантів для одного головного бенефіціара.

8. Якої інформації з Концептуальної записки не можна змінити у Повній формі заявці?

Ви не можете змінити наступну частину концептуальної записки: загальна мета і конкретні цілі проекту, відповідність проекту (розділ 2), склад партнерства, основні заходи проекту (розділ 3.3), фінансування ЄС, вказане в Концетуальній записці проекту, може бути збільшене на макс. 10% у Повній формі заявки (але вимоги, що стосуються мінімальної і максимальної суми гранту також повинні бути дотримані).

9. Який крайній термін подання повної форми заявки?

Орієнтовний графік набору Повних форм заявки: 1.04-31.05.2017 - Спадщина + Безпека (2 M-Ce) 1.06-31.08.2017 - Доступність + Кордони (3 M-Ce).
Остаточний графік оцінки буде залежати від кількості Концептуальних заявок, надісланих до СТС. Про  актуальний графік ми будемо інформувати вас на веб-сайті програми.

10. Які вимоги до проектів, що містять інфраструктурний компонент на понад 1 млн. євро?

Проекти з інфраструктурним компонентом понад 1 млн. євро буде зобов'язані надати наступні додаткові додатки разом з Повною формою заявки:
  - A8 - повне техніко-економічне обґрунтування. Цей документ подається національною мовою із коротким резюме англійською мовою;
- A14 - детальний опис компоненту розбудови інституційних спроможностей.

11. Чи можна між поданням КЗ і ПЗФ змінити партнера проекту?

Ні, не можна. Партнери проекту підписують декларацію про партнерство, заявивши, що в разі схвалення Концепції проекту вони висловлюють готовність продовжувати брати участь і реалізовувати проект.

12. Чи повинна повна дозвільна природоохоронна документація (повний екологічний звіт при необхідності)  бути надана на етапі подачі повної заявочної форми або досить, щоб вона була наявною на дату підписання договору?

На етапі подачі повної заявочної форми бенефіціари повинні надати документи, перераховані у програмному посібникуі в якості додатку A12.

13. Чи є ліміт коштів для покриття витрат, пов'язаних з підготовкою досліджень і документації, пов'язаної з інфраструктурними компонентами?

Такого ліміту немає.

14. Як розрахувати значення індикаторів в разі аналогічних заходів у різних Бенефіціарів в проекті?

У разі подібних заходів у різних бенефіціарів -> ми складаємо значення індикатора (наприклад, кількість поліпшених засобів, довжина побудованих доріг тощо).

15. Чи може кілька індикаторів стосуватися однієї дії?

Кілька індикаторів можуть стосуватися однієї дії (наприклад: число подій і число учасників заходів і т.д.).

16. Що розуміється під кількістю публікацій?

Кількість публікацій ...... -.> Кількість нових розроблених публікацій, наприклад, 1 альбом (а не кількість копій).

17. Що розуміється під кількістю встановлених партнерств?

Кількість встановлених партнерств .... -> Партнерство рахується в цілому для одного проекту (тобто проект 1 = 1 встановлене партнерство).

18. Що розуміється під кількістю загальних / вжитих ініціатив?

Число спільних ініціатив / вжитих ініціатив ... -> 1 проект НЕ означає автоматично 1 ініціативу.

19. Як визначити значення індикатора результату для всього проекту?

Складаємо первинне числове значення для заходів по двох / трьох боках кордону -> складаємо цільове значення -> Розраховуємо%.

20. Що таке «посилання на номер КПЗ», який потрібновказати на зовнішньому конверті при відправленні в СТС Концептуальної Записки?

PBU1

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний