Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Планування проекту

1. Чи початок заходів у проекті можна запланувати на Х 2017 р.?

Програма не встановлює рамок реалізації проекту. Всі заходи в рамках проекту повинні бути завершені до 31.12.2022, а проект не може тривати довше, ніж 24 місяці.

2. Чи проекти можуть приносити дохід? А якщо ні, то що робити з придбаним обладнанням, яке після завершення проекту буде і надалі використовуватися?

Проекти не можуть бути направлені на отримання прибутку. Вимога стійкості говорить про наступне: будь-який інвестиційний проект або проект, що містить компонент інфраструктури, повинен повернути фінансування ЄС, якщо протягом п'яти років після завершення проекту (або протягом періоду часу, встановленого в правилах надання державної допомоги, якщо це застосовується), відбулися істотні зміни, що зачіпають його характер, цілі або умови реалізації, що призведе до зміни його початкових цілей.
Суми неналежно виплачених коштів для такого проекту повинні бути повернені ОУ пропорційно до періоду, для якого вимога до життєздатності проекту не була дотримана.

3. Коли ми отримаємо фінансовий платіж?

Перший авансовий платіж в розмірі 30% співфінансування Ви отримаєте після підписання грантового контракту та надсилання угоди про партнерство і запит на платіж.
Другий авансовий платіж в розмірі 50% співфінансування Ви отримаєте після подання проміжного звіту разом з документами, що підтверджують витрати всіх бенефіціарів і запит на платіж.
Після представлення підсумкового звіту, разом з документами, що підтверджують витрати всіх бенефіціарів та запит на платіж ви отримаєте остаточний платіж в розмірі до 20% співфінансування.

4. У разі трудового договору на неповний робочий день, чи існує зобов'язання підготовки табелів робочого часу (Timesheets)?

Табеля робочого часу необхідні в разі делегування працівника на неповний робочий день з змінною кількістю годин, присвячених проекту за місяць.

5. Від якого моменту можна почати реалізацію проектів, які на етапі оцінки були включені до резервного списку? Чи може реалізація початися після розміщення проекту в резервному списку, але до прийняття рішення щодо надання гранту та підписання контракту (природно що це буде  ризиком для заявника)?

Ця можливість є тільки в разі інфраструктурних проектів. Для підтримки бенефіціарів у фінансуванні підготовки аналізів та технічної документації пов'язаної з інфраструктурними компонентами, грант для покриття цих витрат може бути надано заднім числом. Однак, прийнятні витрати не можуть включати в себе витрати, понесені до дати подання Концептуальною Записки в Спільний технічний секретаріат.

6. Які будуть наслідки (фінансове коригування) в разі недосягнення очікуваної величини індикатора? Чи потрібно буде повернути все співфінансування чи тільки певний %?

На етапі фінального звіту Бенефіціар повинен представити роз'яснення з приводу розбіжностей у значеннях запланованих показників і фактично досягнутих. Таке рішення буде прийнято після аналізу причин невдачі в досягненні показника, дослідження впливу цього показника на досягнення цілей проекту, а також запланованих витрат, і фактично понесених для досягнення показника.

7. Коли проект повинен досягти індикаторів?

Індикатори продуктів повинні бути досягнуті до кінця проекту, а індикатори результатів протягом 5 років після реалізації проекту.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний