Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Прийнятність заходів/витрат

1. Чи витрати на закупівлю нерухомості можуть бути включені до прийнятних  витрат у проекті? Якщо так, то якою мірою?

Витрати на закупівлю нерухомості у розмірі до 10% прийнятних витрат є прийнятними.

2. Чи існує можливість зробити власний внесок у натуральній формі?

Власний внесок (мін. 10%) у проекті в Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна повинен бути фінансовим внеском. Відповідно до пункту 6.3.2. Програмного посібника Частина I- Заявник, внески у натуральній формі не є прийнятними витратами і не може розглядатися як мінімум 10% співфінансування проекту, що вноситься головним бенефіціаром/бенефіціаром. УВАГА! Витрати на персонал не є внеском у натуральній формі і можуть бути власним внеском. З Повною формою заявки головний бенефіціар подає декларацію про забезпечення співфінансування мін. 10% від бюджету проекту (Додаток А4 до Повної форми заявки).

3. Чи заходи в рамках проекту можуть бути реалізовані поза територією підтримки Програми?

Проектна діяльність повинна здійснюватися на території підтримки Програми. У виняткових, обґрунтованих випадках частина заходів в рамках проекту може бути реалізована за межами території, але обов'язково на території Польщі, Білорусі та України і ці заходи повинні приносити користь для території Програми і бути необхідними для досягнення цілей Програми. Дані заходи не можуть мати інфраструктуррого чи інвестиційного характеру. Загальна сума, виділена на такі заходи не може перевищувати 20% фінансування ЄС на рівні Програми.

4. Що таке інфраструктурний компонент?

Інфраструктурний омпонент включає в себе витрати на фінансування створення інфраструктури, зокрема, фінансування будівельних робіт. Слід, однак, включити також інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням інфраструктури, таких як підготовка будівельного майданчика, нагляд, постачання і монтаж обладнання, безпосередньо пов'язаного з інфраструктурою, реконструкція, придбання землі та будівель і т.д.

5. Яким є обов'язковий термін стійкості результатів проекту?

Обов'язково слід зберігати характер і призначення результатів, продуктів проекту протягом п'яти років після його завершення.
будь-який інвестиційний проект або проект, що містить компонент інфраструктури, повинен повернути фінансування ЄС, якщо протягом п'яти років після завершення проекту (або протягом періоду часу, встановленого в правилах надання державної допомоги, якщо це застосовується), відбулися істотні зміни, що зачіпають його характер, цілі або умови реалізації, що призведе до зміни його початкових цілей.

6. На що можуть бути призначені підготовчі витрати?

Підготовчі витрати можуть бути використані для: побудови міцних партнерських відносин - стосуються кожного проекту (понесені після оголошення набору), призначені для покриття дорожніх витрат та добових для персоналу бенефіціарів, вартість 5 000 євро;
Підготовки аналізу та технічної документації - застосовується до проектів з інфраструктурним компонентом (понесені після дати подання Концептуальної записки до СТС).
УВАГА! За відшкодуванням підготовчих витрат можуть звертатися тільки бенефіціари, з якими буде підписаний грантовий контракт.

7. Що таке кошти на перевірку витрат?

Слід передбачити витрати на аудитора для кожного бенефіціара проекту. Витрати польських бенефіціарів перевіряють тільки аудитори з Польщі, українських - з України, білоруських - з Білорусі. Для того, щоб оцінити вартість витрат слід провести дослідження ринку.

8. Як правильно вирахувати вартість інфраструктурного компоненту?

Вартість інфраструктурного компоненту необхідно розраховувати окремо для кожного окремого об'єкта інфраструктури в проекті (один бенефіціар може реалізовувати кілька інфраструктурних компонентів, наприклад дорога і будівля). Якщо в рамках одного проекту один з бенефіціарів має намір реалізувати інфраструктурний компонент вартістю 1,2 млн. євро, а другий бенефіціент - вартістю 0,7 млн. євро, то необхідність надання повного техніко-економіческго обґрунтування лежить на бенефіціарі який буде реалізувати перший компонент з нашого прикладу - вартістю 1,2 млн. євро (вартість даного компоненту перевищує 1 млн. євро і згідно із пунктом 3.2.2 Програмного Керівництва, бенефіціар зобов'язаний надати додаткові документи). Проте, загальна вартість усіх інфраструктурних компонентів, що реалізуються в рамках проекту повинна бути нижче ніж 2,5 млн. євро.

9. Що з прийнятністю ПДВ? Чи передбачені які-небудь зміни до положень Програмного посібника?

ПДВ є неприйнятним для  бенефіціарів з Україною і Білорусі. Для бенефіціарів з Польщі ПДВ є прийнятним тільки якщо немає ніякої можливості  його повернення.

10. Відповідно до положень Посібника (пункт. 2.3.3) проекти з організації регулярних подій є неприйнятними. Проте, якщо в них вводиться інноваційний елемент, тоді такі проекти є прийнятними. Що розуміється під інноваційним елементом?

Знову введений елемент, який в минулому не був частиною періодичних заходів. Елемент, що розширює характер, вплив, охоплення, аудиторію і т.д. Цього заходу.

11. У разі організації, яка за 6 місяців до надання Концептуальною Записки рішенням управління внесла зміни в умови оплати праці в сфері збільшень до базової заробітної плати у вигляді премій для співробітників, що працюють в проектах ЄС, чи будуть такі премії визнані прийнятними витратами в проекті?

Премії не є прийнятними витратами, за винятком тих випадків, коли вони являють собою обов'язковий елемент винагороди відповідно до політики в галузі зайнятості прийнятої в організаціях-бенефіціарів або законами, що діють в країні роботодавця.

12. Якщо при розрахунку вартості і часу перебування співробітників проекту у відрядженні, виходить, що найбільш вигідним з точки зору витрат і часу є використання особистого або службового транспорту, то чи можна буде включити дані витрати в бюджет проекту?

Опис дорожніх витрат та добових представлені в розділі 6.5.2 Програмного посібника. Витрати на використання приватних / службових транспортних засобів є частиною можливих прийнятних витрат. Проте, при виборі засобів транспорту і розміщення, слід керуватися принципами ефективного фінансового управління та економічної ефективності. Витрати на відрядження не можуть перевищувати ні ставок, які прийняті в організації в зв'язку з відрядження на підставі відповідних правил або інших законів, ні ставок, опублікованих Комісією і які є актуальними під час відряджень, якщо дані витрати відшкодовані на основі одноразової суми, питомих витрат або одноразової ставки фінансування.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний