Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
30 lat Interreg

Projekt tygodnia - BCPmonitoring

27 / 05 / 2019

Projekt „Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych” (akronim BCPmonitoring) realizowany jest w ramach Celu Tematycznego GRANICE i angażuje do współpracy polskie i ukraińskie jednostki ochrony granic (lista beneficjentów na załączonej karcie projektu). Administracja Państwowej Straży Granicznej Ukrainy działa jako Beneficjent Wiodący.

Ogólnym celem BCPmonitoringu jest stworzenie nowoczesnego systemu wymiany informacji i poprawa współdziałania służb granicznych Ukrainy i Polski dla zapewnienia niezawodnej ochrony granic. W tym celu partnerzy projektu wykonają listę działań - od zakupu sprzętu, poprzez wspólne szkolenia, tak, by wypracować skuteczniejsze procedury zarządzania granicami. Jednostki ochrony granicy (szczegóły na karcie projektu poniżej).

Realizacja projektu BCPmonitoring rozpoczęła się 20 sierpnia 2018 r. Podpisano umowy na dostawy i usługi, a pierwszą partię bezzałogowych maszyn powietrznych (UAV) dostarczono do Lwowa i Oddziału Państwowej Służby Straży Granicznej Ukrainy w Łucku. Kolejne cztery zostaną dostarczone do Oddziału Państwowej Służby Straży Granicznej Ukrainy w Mościskach pod koniec maja. Aby móc prawidłowo obsługiwać wspomniany sprzęt do nadzoru UAV, przeprowadzono odpowiednie szkolenie. Pod koniec kwietnia 2019 r. funkcjonariusze straży granicznej zostali przeszkoleni w Łucku. Mieli okazję, aby zdobyć nową wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności z obsługi UAV. Niedawno podobne szkolenia odbyły się we Lwowie. Po ukończonych ćwiczeniach Oddział Państwowej Służby Straży Granicznej Ukrainy we Lwowie otrzymał cztery zestawy UAV, które zostaną wykorzystane na polsko-ukraińskiej granicy.

Zgodnie z umową grantową, projekt BCPmonitoring zakończy się 19 sierpnia 2020 r.

karta projektu

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna