Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp 30 lat Interreg

Projekt tygodnia - ECOROADS

03 / 07 / 2019

Projekt "Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: Zamojskim (Polska) i Sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” (akronim ECOROADS) jest wdrażany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ. Powiat zamojski (PL) jest beneficjentem wiodącym projektu, a jego partnerem po stronie ukraińskiej rejon sokalski.

Główną przeszkodą dla rozwoju obu beneficjentów jest niewystarczająco dobra sieć drogowa, która obniża ich dostępność oraz atrakcyjność. Obszar, którego dotyczą inwestycje jest pełen turystycznych atrakcji i cennych obszarów przyrodniczych. Głównym celem projektu jest rozwój systemu sieci transportowej, tak, aby dać impuls lokalnej gospodarce i turystyce. Oprócz tego, projekt ma mieć pozytywny wpływ na działalność kulturalną, jak również zapewnienie społecznej oraz ekonomicznej spójności regionu. Jego beneficjentami końcowymi będą nie tylko mieszkańcy pogranicza polsko-ukraińskiego, ale też turyści, przedsiębiorstwa i lokalne władze.

Projekt jest realizowany od 4 lipca 2018 r. 8 października 2018 beneficjent wiodący rozpoczął przebudowę dróg w powiecie zamojskim. Długość już przebudowanych dróg wynosi 11,4 km i łączy dwa obszary wiejskie - Komarów i Miączyn. Nowa nawierzchnia o szerokości zwiększonej do 5,5 m jest gotowa na całej długości jezdni. Reszta prac takich jak: przebudowa skrzyżowań, budowa chodników, przebudowa systemu odwadniania oraz zjazdów z głównej drogi jest zakończana w 90%. Partner po stronie ukraińskiej jest na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach prac planowanych w projekcie.

W pięciu szkołach podstawowych (dwie w powiecie zamojskim i trzy w rejonie sokalskim) z obszaru inwestycji, partnerzy projektu przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze i ekologicznych rozwiązań. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na drogach, otrzymały one odblaskowe szelki i torby. Ponadto za zakończenie ww. lekcji, ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „OZE-droga do lepszej przyszłości” dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 29 maja na Ukrainie oraz 10 czerwca 2019 r. w Polsce, wybrano zwycięzców konkursu plastycznego.

Zgodnie z umową grantową, projekt ECOROADS będzie realizowany do 3 maja 2020 r.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna