PBU

Otwarcie Rzeszowskiego Oddziału

05 / 04 / 2017

30 marca br. Wiceminister Rozwoju, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk dokonali uroczystego otwarcia nowej siedziby oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

Rzeszowski oddział został utworzony w grudniu 2016 r. w celu zwiększenia promocji Programu i dostępu do informacji dla potencjalnych beneficjentów i wnioskodawców z całego polskiego obszaru kwalifikowanego. Oddział zajmuje się wdrażaniem planu informacji i komunikacji, wsparciem WST/IZ w organizacji większych wydarzeń programowych w Polsce (szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań itp.) oraz prowadzeniem konsultacji bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.

- Jesteśmy w ważnym miejscu i ważnym momencie dla powodzenia programu. W grudniu zamknięty został pierwszy nabór wniosków, otrzymaliśmy łącznie 749 koncepcji projektowych dotyczących dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dostępności pogranicza, a także wspólnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i zarządzania granicami – powiedział Adam Hamryszczak.


Zdjęcie: Daniel Kozik (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego). Od lewej: Adam Hamryszczak (Wiceminister Rozwoju, Podsekretarz Stanu), Alicja Wosik (Kierownik Oddziału), Bogdan Romaniuk (Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego). 

Oddział Programu w Rzeszowie wspiera również Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat Techniczny w codziennym wdrażaniu Programu przyczyniając się do zwiększenia efektywności i zakresu działań na rzecz wnioskodawców. W przyszłości oddział będzie również wspierał proces wdrażania i realizacji projektów oraz gromadzenia informacji dla poprawienia jakości monitoringu projektów.

Rzeszowski oddział zatrudnia trójkę ekspertów. Ich działalność jest w całości finansowana ze środków Pomocy Technicznej w ramach podpisanego kontraktu.

Dane kontaktowe oddziału w Rzeszowie:

Program Współpracy Transgranicznej

POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020

Oddział w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 8:00 – 16:00

Tel.: +48 17 84 35 188 (Eksperci)

      + 48 17 84 35 335 (Kierownik Oddziału)

 

Kierownik Oddziału – Alicja Wosik (alicja.wosik@pbu2020.eu)

Ekspert - Monika Piątek-Kozioł (monika.koziol@pbu2020.eu)

Ekspert - Szymon Skublicki (szymon.skublicki@pbu2020.eu)