Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp 30 lat Interreg

Uroczyste otwarcie Zakładu Opieki Leczniczej w Ustrzykach Dolnych.

14 / 10 / 2020

12 października br. uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Zakładu Opieki Leczniczej przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.  Obiekt ten powstał w ramach polsko-ukraińskiego projektu pn. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza” (HealthontheborderPLUA), którego liderem jest Powiat Bieszczadzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom i barierom w świadczeniu opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionów przygranicznych oraz osób przekraczających granicę, poprzez modernizację i wyposażenie szpitali w Ustrzykach Dolnych i Starym Samborze.

Dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z Programu w ramach puli na walkę z Covid-19 (prawie 340 tys. EUR) możliwe było rozszerzenie zakresu planowanych działań za równo po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. W szpitalu w Ustrzykach Dolnych przeprowadzono modernizację istniejących pomieszczeń przystosowując je na potrzeby diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych na Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi. Zakupiono również niezbędny sprzęt medyczny. Inwestycja i zakupiony sprzęt służyć będzie chorym na Covid-19 oraz ozdrowieńcom borykającym się z powikłaniami po chorobie zarówno w czasie epidemii, jak i po jej zakończeniu.

Starosta Bieszczadzki Marek Andruch podkreślił: „Współpraca z WST, z samym Programem jest naprawdę idealna. Program jest bardzo elastyczny, zmiany są szybko procedowane”.

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo publiczne to jedne z głównych celów Programu. Aby sprostać obecnym wyzwaniom związanym z epidemią, przeznaczono dodatkowe 3 mln EUR dla 12 projektów z zakresu opieki medycznej. Projekt HealthontheborderPLUA nie jest jedynym w tym powiecie. Jak podkreślił Adam Hamryszczak, do niedawna szef Instytucji Zarządzającej: „Również infrastruktura drogowa – niezwykle ważna dla tego obszaru – w ostatnim czasie uległa bardzo intensywnej modernizacji. Oba te projekty stanowią znaczącą wartość dodaną dla tego terenu.”

Więcej o projekcie HealthontheborderPLUA można przeczytać tutaj.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna