PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Szkolenia dla beneficjentów projektów z pierwszego naboru

27 / 04 / 2018

Wspólny Sekretariat Techniczny serdecznie zaprasza beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków na szkolenia z wdrażania projektów oraz raportowania. Szkolenia, prowadzone w języku polskim, zostaną zorganizowane w:

  • Rzeszowie, 17 maja 2018 r.
  • Białymstoku, 22 maja 2018 r.

Zgodnie z Agendą przedmiotem szkoleń będzie przedstawienie informacji dotyczących zasad realizacji projektów, w szczególności przepływów finansowych, zasad raportowania oraz obowiązków związanych z informacją i promocją projektów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w październiku br. zostanie przeprowadzone analogiczne szkolenie w Lublinie, natomiast szkolenia dla ukraińskich i białoruskich uczestników projektów będą odbywać się w późniejszym terminie na terenie Ukrainy i Białorusi.

W celu rejestracji na szkolenie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego najpóźniej do 9 maja br. na adres: sekretariat@iszb.pl .  Uprzejmie prosimy o wytypowanie do udziału w szkoleniu nie więcej niż 2 przedstawicieli każdego beneficjenta (uczestnika projektu). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Czy ta strona była przydatna?