PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Wizyta studyjna ukraińskich samorządowców

09 / 05 / 2018

30 ukraińskich samorządowców uczestniczyło w wizycie studyjnej po Polsce zorganizowanej przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Lwowską Radą Obwodową oraz Euroregionem Karpaty-Ukraina. Podczas tygodniowego pobytu zapoznali się z zasadami pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz rozwoju lokalnego. Była to także okazja do nawiązania nowych kontaktów partnerskich dla realizacji przyszłych projektów.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ze strony Programu przewodniczył mu kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Paweł Słowikowski:

- Życzę Wam, aby wizyta studyjna stała się okazją do nawiązania kontaktów z polskimi samorządami, które zaowocują współpracą – podkreślił witając gości z Ukrainy.

Władze województwa i samorządowców wszystkich szczebli, którzy wzięli udział w spotkaniu reprezentował Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk.

- Nasze województwo posiada najdłuższą granicę z ukraińskim sąsiadem. Dlatego dla naszego regionu ważnym elementem jest współpraca z partnerami z Ukrainy – zaznaczył.

W programie wizyty studyjnej znalazła się także m.in. wizyta w parku naukowo-technologicznym AEROPOLIS, spotkanie z władzami Rzeszowa, zwiedzanie inwestycji zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych w stolicy województwa i na zachodzie regionu – w gminie Dębica. Następnie uczestnicy udali się do Krakowa, gdzie mieli okazję zapoznać się z działaniami samorządu województwa małopolskiego i jednego z publicznych szpitali, a także spotkać się z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie. Na zakończenie wzięli udział IV Europejskim Kongresie Samorządów Lokalnych, gdzie oficjalnego zamknięcia wizyty dokonał przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanuszczyn.

Fot. Michał Mielniczuk, UMWP.

Fot. Michał Mielniczuk, UMWP.

Fot: Oddział Programu w Rzeszowie

Fot. Oddział Programu w Rzeszowie.

Fot: Oddział Programu w Rzeszowie

Fot.Oddział Programu w Rzeszowie.

Fot: Michał Mielniczuk, UMWP.

Fot. Michał Mielniczuk, UMWP.

Czy ta strona była przydatna?