Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
30 lat Interreg

Współpraca transgraniczna w Karpatach

12 / 06 / 2018

8 czerwca, z okazji obchodów 15-lecia współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej w Użhorodzie, stolicy obwodu zakarpackiego, odbyła się międzynarodowa konferencja „Współpraca transgraniczna w Karpatach”.  Odbyła się ona w pomieszczeniach odnowionego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 „Sowiego Gniazda”

Dla Polski Program stanowi bardzo ważne narzędzie współpracy z naszymi partnerami z Ukrainy nie tylko na poziomie narodowym, lecz także na płaszczyźnie regionalnej, między województwami i obwodami. Właśnie samorządy lokalne są najliczniejszą grupą beneficjentów naszego Programu reprezentującą swoich mieszkańców i dlatego możemy śmiało stwierdzić, że każdy mieszkaniec otrzymuje korzyści z naszych działań projektowych. W naszych projektach uczestniczyły tysiące organizacji, kilka tysięcy beneficjentów końcowych – powiedział Rafał Baliński, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP.

Kluczowym i ważnym aspektem tych programów jest to, że wszystkie projekty są wdrażane wspólnie przez kraje uczestniczące. Jest to wspólna odpowiedzialność za realizowane działania i oczekiwane wyniki, co z kolei zachęca regiony przygraniczne naszych krajów do pogłębienia współpracy – podkreśliła Hanna Biełokołos, zastępca dyrektora Departamentu Publicznych Projektów Inwestycyjnych i Wsparcia Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy

O osiągnięciach Programu Współpracy Transgranicznej w Karpatach i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju regionu rozmawiano przy dwóch „okrągłych stołach”. W szczególności zauważono, że spójna współpraca władz publicznych, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych przynosi bardzo pozytywne rezultaty.

Podsumowaniem konferencji był koncert „Melodie pogranicza”, który odbył się wieczorem w ramach „Karpaty Fest”

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna