PBU

Robocze tłumaczenie Podręcznika Programowego dla 2. naboru wniosków

29 / 06 / 2018

Uprzejmie informujemy, że wzór Podręcznika Programowego dla mikroprojektów został przetłumaczony na języki narodowe. Tłumaczenie na język polski jest zamieszczone tutaj.

Należy jednak pamiętać, że niniejsze tłumaczenie ma charakter roboczy. Obowiązująca wersja ww. dokumentu jest w języku angielskim.