PBU

Komisja Europejska zatwierdziła Duże Projekty Infrastrukturalne zgłoszone przez Program

12 / 07 / 2018

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska zatwierdziła Duże Projekty Infrastrukturalne, wybrane do dofinansowania w Programie. Otwiera to drogę do podpisania umów grantowych dla dziesięciu takich projektów:

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – granica państwowa na km 3+642 - 10+257.
  2. Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce.
  3. Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach.
  4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka- Włodawa.
  5. Transgraniczne polsko – białoruskie bezpieczeństwo. Wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych.
  6. Poprawa infrastruktury drogowej obszaru granicznego zapewniająca zrównoważony dostęp do obszaru granicznego (modernizacja i budowa drogi P-16).
  7. Stworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych wydarzeniach we Lwowie.
  8. Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Zakarpackim województwie i wdrażania innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy.
  9. Budowa system sterowania skanera rentgenowskiego pojazdów na przejściu granicznym „Berestowica”.
  10. Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź.

Duże projekty infrastrukturalne, to projekty o znaczeniu strategicznym, zgłoszone w procedurze pozakonkursowej przez polskie, białoruskie i ukraińskie władze regionalne i krajowe. Realizowane będą przez instytucje posiadające wyłączne kompetencje w obszarach, których dotyczą.

Gratulujemy beneficjentom zatwierdzonych projektów i życzymy udanej ich realizacji.