PBU

Zaproszenie do składania ofert na organizację Forum Poszukiwania Partnerów w Białorusi

17 / 07 / 2018

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina planuje przeprowadzenie Foruma Poszukiwania Partnerów w Białorusi – wydarzenia, które ma pomóc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Forum Poszukiwania Partnerów odbędzie się w Brześciu na Białorusi.

Przedstawicielstwo Programu w Brześciu ogłasza konkurencyjną procedurę negocjacji dotyczącą świadczenia usług organizacji wydarzeń w Białorusi (pobierz).