PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

DOSTĘPNOŚĆ – kolejna umowa grantowa podpisana

24 / 08 / 2018

23 sierpnia br. w Ostrołęce wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Celu Tematycznego Dostępność.

Projekt o tytule „Utworzenie Centrów Kompetencji ICT w Ostrołęce i w Mostach” (ICTCOMPET) zostanie zrealizowany przez Miasto Ostrołęka we współpracy z Państwową Instytucją Kultury „Biblioteka rejonowa w Mostach” z obwodu grodzieńskiego na Białorusi. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i wsparcia rozwoju transgranicznych regionów Polski i Białorusi poprzez tworzenie infrastruktury ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). W projekcie ICTCOMPET, dzięki dofinansowaniu wynoszącemu ponad 2,36 mln euro, zostaną utworzone dwa transgraniczne centra ICT oraz opracowana zostanie strategia rozwoju umiejętności cyfrowych oraz dostosowania systemu edukacji ICT do wymogów XXI wieku. Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa lata.

kolejna umowa grantowa podpisana

Fot: Studio Borkowski

kolejna umowa grantowa podpisana

Fot: Studio Borkowski

Czy ta strona była przydatna?