PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Plener i wernisaż prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy z okazji ECDay 2018

11 / 09 / 2018

Z okazji przypadającego we wrześniu Dnia Współpracy Europejskiej (ECDay – European Cooperation Day) 2018, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zorganizował w Zamościu międzynarodowy plener malarski. Wzięło w nim udział 15 artystów z tych trzech krajów:  4 z Polski Wschodniej, 6 z Białorusi i 5 z Ukrainy. Tematem pleneru była architektura Zamościa, zwanego „Perłą Renesansu”, jako część dziedzictwa kulturowego pogranicza. Prace zostały wykonane w technice pasteli suchych, a ich reprodukcje trafią do kalendarza Programu na rok 2019.

 Dla artystów uczestniczących w plenerze była to okazja nie tylko do poznania i utrwalenia w obrazach miasta wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, ale także wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów na potrzeby przyszłych wspólnych projektów kulturowych.

 Dzięki gościnności Muzeum Zamojskiego, wernisaż prac artystów odbył się w należącej do placówki Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego na Plantach Zamojskich. Uroczystość połączona była z kameralnym koncertem pieśni pogranicza.

 Wydarzenia w Zamościu były jedną z części obchodów Dnia Współpracy Europejskiej. Pozostałe wydarzenia Program organizuje również na Ukrainie i Białorusi.

 

Czy ta strona była przydatna?