Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
30 lat Interreg

Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa

18 / 09 / 2018

Od spotkania na górskiej przełęczy w Bieszczadach, gdzie przebiega granica pomiędzy Polską a Ukrainą, rozpoczęły się Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa. Współorganizatorem wydarzenia, które odbyło się w dniach 14-15 września, był Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020.

Główna część uroczystości po stronie polskiej odbyła się w Lutowiskach. Uczestniczył w niej podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w MIiR/IZ Rafał Baliński, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller, władze regionów podkarpackiego (PL) i zakarpackiego (UA), dyplomaci, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele przygranicznych instytucji i służb.

Podczas panelu dyskusyjnego minister Adam Hamryszak mówił m.in. o potencjale Programu PL-BY-UA: - Nawet, gdyby środków w ramach Programu było 4-5 razy więcej, to być może nie spełnilibyśmy oczekiwań wszystkich wnioskodawców, którzy przygotowali naprawdę świetne, ciekawe, interesujące projekty w wielu obszarach. I chcemy taką współpracę kontynuować.

Po prezentacji dokonań Programu i zasad trwającego właśnie 2. naboru wniosków nastąpiła uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu „SOS - ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”, który będzie realizowany przez Fundację „SOS na ratunek”, Grupę Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Gminę Ustrzyki Dolne oraz Lwowską Regionalną Służbę Kontrolno-Ratowniczą Związku Sportowo-Turystycznego Ukrainy.

W drugim dniu, podczas festynu zorganizowanego na samej granicy, uroczyście podpisano umowę grantową dla projektu (DPI): „Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrożenia innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy”, którego realizatorami będą: Departament Zdrowia Administracji Obwodu Zakarpackiego i Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna