PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Dzień Współpracy Europejskiej 2018 - Białoruś

20 / 09 / 2018

W ramach obchodów Dnia Współpracy Europejskiej (EC Day 2018) Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zorganizował triathlon w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego na Białorusi.

50 uczestników imprezy podzielonych na 2 grupy popłynęło kajakami w dół rzeki Lesnaya i przejechało na rowerach z miejscowości Uglyany (rejon kamieniecki) do Kamieńca. Następnie zwiedzili obiekty wyremontowane dzięki projektom Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013: Kamienieckie Centrum Nauki Korekcyjno-Rozwijającej i Rehabilitacji (projekt “Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”) oraz oczyszczalnię ścieków w Kamieńcu (projekt “Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”).

W dalszej części, uczestnicy triathlonu wzięli udział w biegu masowym w parku Vysokaje (rejon kamieniecki), po czym mieli okazję zapoznać się z efektami projektu “Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” – również realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013.

Czy ta strona była przydatna?