PBU

Podpisana umowa na realizację Dużego Projektu Infrastrukturalnego

09 / 10 / 2018

8 października w Przemyślu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejną umowę na realizację projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica państwa w km 3 +642 - 10 + 257”. Celem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa, wpisującego się w realizację planowanej budowy przejścia granicznego pomiędzy Polską a Ukrainą w Malhowicach. Droga nr 885 w połączeniu z planowanym przejściem granicznym mogą stanowić alternatywną trasę komunikacyjną dla istniejącego połączenia Przemyśl-Medyka-Lwów. Przyznane dofinansowanie UE sięga kwoty 6,75 mln EUR


foto: Norbert Ziętal/Polska Press

foto: Norbert Ziętal/Polska Press

foto: Norbert Ziętal/Polska Press