PBU

Szkolenia dla Beneficjentów projektów z pierwszego naboru

19 / 10 / 2018

18 października 2018 r. we Lwowie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów oraz raportowania. Podczas szkolenia, w którym udział wzięło ponad 100 Beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków przedstawione zostały informacje dotyczące zasad realizacji projektów, w szczególności przepływów finansowych, zasad raportowania oraz obowiązków związanych z informacją i promocją projektów.