PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Zamówienia udzielane w ramach projektów (Podręcznik dla polskich beneficjentów)

30 / 10 / 2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty opublikowaliśmy „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 – Zamówienia udzielane w ramach projektów”.

Podręcznik skierowany jest do polskich beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Stosowanie Podręcznika nie jest wymogiem, jednak stanowi on przydatne kompendium wiedzy w temacie praktycznego stosowania zapisów Prawa Zamówień Publicznych podczas realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem i wykorzystywania zawartych w nim wskazówek.

Czy ta strona była przydatna?