PBU

Kolejna podpisana umowa

25 / 02 / 2019

22 lutego w Jaremczy (obwód Iwanofrankowski, Ukraina) podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego”.

Kolejny już projekt podpisany w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo ma na celu budowanie ścisłej współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych służącej poprawie bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz podniesieniu kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za działania ratownicze. W ramach projektu zostanie również  przeprowadzona rekonstrukcja i adaptacja dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan na potrzeby ośrodka szkoleniowego górskich służb ratowniczych, jako stacji ratunkowej działającej przez cały rok. Zostaną zorganizowane wspólne polsko-ukraińskie szkolenia dla ratowników górskich oraz stworzona platforma usług elektronicznych pozwalająca na wymianę doświadczeń, informowanie turystów o niebezpieczeństwie, a także prognozie pogody.

Galerie

Project 0754 - Signing a GC