PBU

Projekt tygodnia - MichaelandYouth

06 / 03 / 2019

Projekt Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza, akronim MichaelandYouth, został wyłoniony w ramach pierwszego naboru wniosków, w obszarze tematycznym DZIEDZICTWO. Liderem projektu jest  Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Polsce, a partnerem Parafia Rzymskokatolicka w Skole na Ukrainie.

Celem projektu MichaelandYouth  jest zwiększenie i pełne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów przygranicznych powiatu krośnieńskiego i rejonu skolskiego, w zakresie rozwoju osobistego i kształcenia młodzieży poprzez pracę i działalność kulturalną. Realizacja projektu pozwoli na prowadzenie warsztatów z zakresu wiedzy teatralnej, fotograficznej oraz rozwój zdolności ikonopisarstwa - tak wyjątkowych dla pogranicza polsko-ukraińskiego.

W ramach wspólnych działań obu partnerów powstaną edukacyjne centra pracy z młodymi ludźmi w Miejscu Piastowym i Skole. Obiekty będą służyć polskiej i ukraińskiej młodzieży do organizowania spotkań, warsztatów oraz zajęć związanych z kulturą, historią i tożsamością regionu. Udostępnione im zostaną ponadto sale konferencyjna,  teatralna oraz widowiskowa. Działania zaplanowane w projekcie ukierunkowane są na integrację mieszkańców pogranicza w duchu dialogu i współpracy, zmniejszania uprzedzeń oraz pokonywania stereotypów.

Efektem projektu ma być przywrócenie zainteresowania młodzieży kulturalnym i historycznym dziedzictwem zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2018. Polski partner wiodący podpisał kontrakt z firmą odpowiedzialną za budowę oraz zewnętrznym nadzorcą realizowanej inwestycji. W Miejscu Piastowym trwa już budowa Centrum Kultury i Dziedzictwa "Michael”. Prace realizowane są zgodnie z planem, wykonane zostało zbrojenie i wylane fundamenty. Partner ukraiński 7 grudnia ub. r. otrzymał krajowe pozwolenie na realizację projektu, który został jednocześnie zarejestrowany w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Aktualnie dostosowywana jest dokumentacja  techniczna pod kątem przyszłym prac budowlanych, które mają się rozpocząć  z początkiem kwietnia.

Czas trwania projektu to 24 miesiące.


karta projektu

Galerie

Project MichaelandYouth