Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
30 lat Interreg

Projekt tygodnia - SECINCARP

21 / 03 / 2019

SECINCARP to kolejny projekt, który przedstawiamy w ramach cyklu „Projekt tygodnia”. To wspólna inicjatywa ukraińskiego Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty - Ukraina”,  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z obwodów lwowskiego, iwano-frankiwskiego i zakarpackiego. Projekt „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko‑polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim” jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Bezpieczeństwo.

Euroregion Karpacki charakteryzuje się wyjątkowym potencjałem kulturowym i przyrodniczym oraz wysokim poziomem atrakcyjności turystycznej. Jednocześnie, ze względu na krajobraz górski z jednej strony i słaby rozwój infrastruktury drogowej z drugiej, poziom dostępności w regionie jest bardzo niski. Te czynniki oraz dodatkowo braki sprzętowe u służb ukraińskich skutkują znacznie dłuższym czasem reakcji na sytuacje awaryjne na obszarach górskich aniżeli na sąsiednich obszarach nizinnych. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w trudnodostępnej, polsko-ukraińskiej rejonie części Karpat.  Wspólne transgraniczne działania są konieczne, by służby ratownicze obu państw mogły szybko docierać z pomocą do najtrudniej dostępnych miejsc.

W ramach projektu powstanie unikalny w skali pogranicza system zapobiegania i reagowania na katastrofy polegający na współpracy czterech regionalnych jednostek straży pożarnej z Polski i Ukrainy. Zakupionych zostanie jedenaście wozów strażackich i zestawów wyposażenia ogniotrwałego oraz trzy minibusy dla oddziałów regionalnych Ukraińskiej Służby Państwowej ds. Nagłych Wypadków. Przeprowadzone zostaną również wspólne szkolenia służb pożarniczych i ratowniczych obszaru objętego projektem. Ponadto, w Przemyślu powstanie nowoczesna komora dymowa służąca do prowadzenia szkoleń z symulacją rzeczywistych sytuacji awaryjnych. Działania zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do skrócenia czasu reakcji na sytuacje kryzysowe, co wpłynie na ogólną poprawę bezpieczeństwa w polskim i ukraińskim rejonie Karpat.

Realizacja projektu SECINCARP rozpoczęła się 5 października 2018 r., 5 marca br. w miejscowości Jaremcze na Ukrainie odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu: „Gaszenie pożarów w obiektach infrastruktury turystycznej”. Jego organizatorem była Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie iwano-frankowskim. W wydarzeniu wzięło udział 30 przedstawicieli straży pożarnej i służb ratowniczych z obwodów Iwano-Frankowska, Lwowa, Zakarpacia oraz województwa podkarpackiego oraz funkcjonariusze Narodowej Policji Ukrainy. Wydarzenie rozpoczęło się konferencją, podczas której uczestnikom i mediom przedstawiono główne założenia szkolenia.

Głównym punktem były ćwiczenia taktyczne personelu straży pożarnej, służb ratowniczych i poszukiwawczych z psami.  Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w trakcie pożarów wewnętrznych w budynkach, wykorzystanie technik wysokościowych w celu dotarcia i ewakuacji poszkodowanych z pomieszczeń objętych pożarem, ewakuację poszkodowanych przy użyciu skokochronu, zadysponowanie specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej do przeszukania poszczególnych sektorów wyznaczonych przez planistów przy wykorzystaniu psów ratowniczych. Było to  pierwsze z ośmiu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu. Kolejne trzy odbędą się na terenie Ukrainy, a cztery w Polsce.

Poza pierwszym szkoleniem, w projekcie zrealizowano już także zakup minibusa, który będzie wykorzystywany do transportu personelu jednostek straży pożarnej w miejsca zagrożenia w obszarach górskich (działanie partnera projektu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie lwowskim). Łącznie w projekcie zostaną zakupione trzy minibusy.

Zgodnie z umową grantową, projekt SECINCARP powinien zostać zrealizowany do 4 października 2020 r.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna