PBU

Aktualności:

30 11 / 2018

Ostatni dzień na wypełnienie ankiety

Serdecznie dziękujemy Państwu za poświęcony czas i wysiłek związany z wypełnieniem ankiety pt. „ Survey on the organization of the 2nd Call for Proposals in the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020”.

21 11 / 2018

Informacja o ilości złożonych Wniosków Aplikacyjnych w ramach drugiego naboru wniosków

W ramach drugiego naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 otrzymaliśmy 250 wniosków aplikacyjnych (stan na 21.11.2018).

19 11 / 2018

Zmiany w Podręczniku Programowym dotyczące zasad konkurencyjności i zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia spójności dokumentów programowych z najnowszymi wymogami dotyczącymi zasad konkurencyjności i zamówień publicznych, Instytucja Zarządzająca we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym przygotowała aktualizację Podręcznika Programu część I, przeznaczonego dla Beneficjentów pierwszego naboru wniosków.

19 11 / 2018

Ankieta dotycząca organizacji drugiego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety pt. „ Survey on the organization of the 2nd Call for Proposals in the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020”.

19 11 / 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Już po raz drugi zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową.

19 11 / 2018

Szkolenia dla Beneficjentów projektów z pierwszego naboru

15 listopada 2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów oraz raportowania.

09 11 / 2018

12 listopada 2018 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada 2018 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne.

08 11 / 2018

Nabór na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Biurze Oddziału Programu w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Biurze Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

06 11 / 2018

Stosowanie zasad narodowości i pochodzenia

W związku z dużą liczbą pytań dotyczących obowiązywania zasad narodowości i pochodzenia (rules of origin and nationality) podczas realizacji zamówień publicznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PBU) uprzejmie wyjaśniamy, że zasady narodowości i pochodzenia nie mają zastosowania w projektach finansowanych w ze środków Programu.

06 11 / 2018

Zaproszenie na szkolenie z wdrażania projektów dla Beneficjentów 1 naboru wniosków

15 listopada 2018 Wspólny Sekretariat Techniczny organizuje szkolenie z realizacji projektów dla Beneficjentów 1 naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

30 10 / 2018

Zamówienia udzielane w ramach projektów (Podręcznik dla polskich beneficjentów)

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty opublikowaliśmy „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 – Zamówienia udzielane w ramach projektów”.

29 10 / 2018

Generator PBU 2

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi technicznych aspektów działania generatora do wypełniania wniosków aplikacyjnych, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zapisami punktu 3.1.1.1. Podręcznika Programu dla drugiego naboru wniosków, Wnioskodawcy wypełniają Wniosek Aplikacyjny, korzystając z e-aplikacji (generatora) dostępnej na stronie Programu.

26 10 / 2018

Przypomnienie – 2 nabór wniosków

31 października br. kończymy nabór na mikroprojekty.

19 10 / 2018

Program na XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Mińsku

17-19 października 2018 r. w Mińsku odbyła się XIX Międzynarodowa Naukowa Konferencja „Problemy prognozowania i państwowej regulacji rozwoju społeczno-gospodarczego”, organizowana przez Naukowo-Badawczy Instytut Ekonomiczny Ministerstwa Gospodarki Republiki Białoruś z udziałem ministra finansów Republiki Białoruś Maksima Jermołowicza oraz wiceministra gospodarki Republiki Białoruś Dmitrija Matusewicza.

19 10 / 2018

Szkolenia dla Beneficjentów projektów z pierwszego naboru

18 października 2018 r. we Lwowie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów oraz raportowania.

10 10 / 2018

Nowa wersja v.2.2 aplikacji do przygotowania Wniosków Aplikacyjnych

Informujemy, że nowa wersja v.2.2 aplikacji służącej do przygotowania Wniosków Aplikacyjnych (Application Form) jest gotowa i jest do pobrania

09 10 / 2018

Podpisana umowa na realizację Dużego Projektu Infrastrukturalnego

8 października w Przemyślu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejną umowę na realizację projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica państwa w km 3 +642 - 10 + 257”.

08 10 / 2018

Podpisano kolejną umowę grantową

4 października br. w kompleksie hotelowym „Złota Góra” pod Użgorodem w ramach Forum Euroregionu Karpackiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim”.

03 10 / 2018

BEZPIECZEŃSTWO - kolejna umowa grantowa podpisana

1 października br. w Polańczyku w ramach Konferencji „Program dla Bieszczad” wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Celu Bezpieczeństwo.

02 10 / 2018

Nowa wersja v.2.1 aplikacji do przygotowania Wniosków Aplikacyjnych!

Informujemy, że nowa wersja v.2.1 aplikacji służącej do przygotowania Wniosków Aplikacyjnych (Application Form) jest gotowa i jest do pobrania.