Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

MIKROPROJEKTY

Ilość projektów: 91

PBU3/1073/20

Festiwal - stała inicjatywa i skuteczne narzędzie promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Organizacja publiczna "Przykarpacka Korporacja Informacyjna" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU3/1079/20

Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Małoryckiego (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU3/1085/20

Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast Rzeszowa i Łucka

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1086/20

Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego poprzez innowacyjne technologie

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1090/20

OPALIN: Małe miasta – wielka historia

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych (Województwo lubelskie, Polska)

PBU3/1091/20

Lesko i Chust – historia naszą siłą

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Lesko (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1093/20

Muzea pogranicza - przestrzeń dialogu międzykulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1100/20

Poszerzając horyzonty – transgraniczna promocja kultury – Miejsce Piastowe i Żółkiew

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Miejsce Piastowe (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1121/20

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

BENEFICJENT WIODĄCY:

PBU3/1139/20

Dziedzictwo obok nas

BENEFICJENT WIODĄCY:

PBU3/1143/20

Dwie kultury w jednym garze

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Siedlce (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU3/1145/20

Kultura w ogniu wykuwana

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1149/20

Promocja lokalnej historii medycyny Siedlec i Mińska

BENEFICJENT WIODĄCY:

PBU3/1162/20

Koloryt kulturowy pogranicznego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego - odtworzenie kart wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyński Regionalny Fundusz Charytatywny „Polesie” (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1189/20

Gente Ruthenus,natione Polonus. Dziedzictwo Jana Andruszewskiego ze Smolina.

BENEFICJENT WIODĄCY: Fundacja Smolin Andruszewski (Województwo podkarpackie, Polska)