Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

MIKROPROJEKTY

Ilość projektów: 76

PBU2/0861/18

Rezerwat Biosfery Roztocze

BENEFICJENT WIODĄCY: Local Tourist Organisation "Roztocze" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0880/18

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód"

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0881/18

Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0889/18

Odgłosy natury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0900/18

Wspólna historia - taka sama przyszłość. Supraśl - Synkowicze - Lwów

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Supraśl (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0909/18

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe

BENEFICJENT WIODĄCY: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU2/0912/18

Dwie kultury, jedna Europa

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0914/18

Gra o Polesie

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Ludwin (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0920/18

Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0924/18

Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO "Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych" (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0925/18

Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Kultury Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0927/18

Ukraińsko-polskie pojezierza - kraina legend: odkryj i ciesz się nieznanym

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0928/18

"Zielone spojrzenie" - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" - Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/0929/18

Poznaj kulturę regionów przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Pereczyn (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0941/18

Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO Stowarzyszenie Pszczelarzy "Karpacka eko-pasieka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU2/0945/18

Dotknąć historii i kultury — historyczno-kulturowa mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0961/18

Poznajemy bogactwo przyrodnicze Karpat z koniem huculskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0964/18

Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Linia102.ua" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0968/18

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Łęczyński (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0969/18

Karpaty - kraina ryb wędrownych

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Sanocki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0971/18

Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej "Kanał Augustowski"

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0974/18

Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Borysław (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0976/18

Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych „Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Rejonu Borysowskiego" (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0977/18

Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Białoruski Zielony Krzyż (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0985/18

Poznajmy się — Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu

BENEFICJENT WIODĄCY: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)