Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

MIKROPROJEKTY

Ilość projektów: 91

PBU2/0849/18

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu w Karpatach

BENEFICJENT WIODĄCY: Park Narodowy "Beskidy Skolskie" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0852/18

Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Zarządu Rady Miasta Równe (Obwód rówieński, Ukraina)

PBU2/0854/18

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Rejonu Wynohradiwskiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0856/18

Kultura łączy narody

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Suwałki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0858/18

Opracowanie nowej trasy rowerowej wraz z aplikacją mobilną "Velo Fort" wzdłuż fortów Twierdzy Brześć

BENEFICJENT WIODĄCY: Lokalny Fundusz Charytatywny "Fundusz Rozwoju Twierdzy Brześć" (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU2/0861/18

Rezerwat Biosfery Roztocze

BENEFICJENT WIODĄCY: Local Tourist Organisation "Roztocze" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0873/18

Poznaj i szanuj - Dziedzictwo historyczne, literackie i kulturowe promocją transgranicznych miast Hajnówka - Słonim

BENEFICJENT WIODĄCY: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0880/18

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód"

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0881/18

Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

BENEFICJENT WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0889/18

Odgłosy natury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0899/18

Transgraniczne tradycje weselne w kontekście historycznym i współczesnym przekazie dla młodego pokolenia

BENEFICJENT WIODĄCY: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0900/18

Wspólna historia - taka sama przyszłość. Supraśl - Synkowicze - Lwów

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Supraśl (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0909/18

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe

BENEFICJENT WIODĄCY: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU2/0912/18

Dwie kultury, jedna Europa

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0914/18

Gra o Polesie

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Ludwin (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0920/18

Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0924/18

Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO "Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych" (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0925/18

Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Kultury Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0927/18

Ukraińsko-polskie pojezierza - kraina legend: odkryj i ciesz się nieznanym

BENEFICJENT WIODĄCY: Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU2/0928/18

"Zielone spojrzenie" - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" - Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/0929/18

Poznaj kulturę regionów przygranicznych Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Pereczyn (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU2/0932/18

Dziedzictwo historyczne i kulturowe Rodu Sapiehów na pograniczu Polski i Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Boćki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0941/18

Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

BENEFICJENT WIODĄCY: NGO Stowarzyszenie Pszczelarzy "Karpacka eko-pasieka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU2/0945/18

Dotknąć historii i kultury — historyczno-kulturowa mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0957/18

Tradycje rzemieślnicze pogranicza polsko-białoruskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (Województwo podlaskie, Polska)