Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

MIKROPROJEKTY

Ilość projektów: 91

PBU2/0961/18

Poznajemy bogactwo przyrodnicze Karpat z koniem huculskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0964/18

Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Linia102.ua" (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0968/18

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Łęczyński (Województwo lubelskie, Polska)

PBU2/0969/18

Karpaty - kraina ryb wędrownych

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Sanocki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU2/0971/18

Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej "Kanał Augustowski"

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0974/18

Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Rada Miasta Borysław (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU2/0976/18

Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych „Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Rejonu Borysowskiego" (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0977/18

Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi

BENEFICJENT WIODĄCY: Białoruski Zielony Krzyż (Obwód miński, Białoruś)

PBU2/0983/18

Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii gminy Mielnik i miasta Wysokie.

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Mielnik (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0985/18

Poznajmy się — Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu

BENEFICJENT WIODĄCY: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/0988/18

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Elizy Orzeszkowej i Ludwika Zamenhofa w Grodnie i Białymstoku

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janka Kupały (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU2/0993/18

Ocalić dla przyszłości — zachowanie dziedzictwa kulturowego szansą dla rozwoju transgranicznej turystyki

BENEFICJENT WIODĄCY: Wigierski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1000/18

Kanał Augustowski Wektorem Sztuki

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1002/18

Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Hajnowski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU2/1017/18

Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Instytucja Kultury "Rejonowe Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach" (Obwód homelski, Białoruś)

PBU3/1029/20

Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Boguchwała (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU3/1036/20

Nadbużańskie tradycje kulinarne

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1040/20

Gotycka ścieżka: wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż do przeszłości

BENEFICJENT WIODĄCY: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Włodzimierz Wołyński (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU3/1045/20

Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1046/20

Historia solą przyprawiana

BENEFICJENT WIODĄCY:

PBU3/1047/20

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego rzek pogranicza: Marychy i Czarnej Hańczy

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Sejny (Województwo podlaskie, Polska)

PBU3/1055/20

Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU3/1058/20

Muzyka Pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego (Województwo lubelskie, Polska)

PBU3/1067/20

„Melodia Tyzenhauza - stworzenie tradycji muzycznych i rozrywkowych dla promocji wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Grodna i Sokółki”

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" – Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU3/1069/20

Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej - poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Prużańskiego (Obwód brzeski, Białoruś)