Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Спільний моніторинговий комітет (СМК)

СМК – це головний орган Програми, відповідальний за прийняття рішень.  СМК відповідає за якісну та ефективну реалізацію Програми.

Склад Спільного моніторингового комітету

Склад СМК буде наступним:

ПОСАДА

ОРГАН

Голова

(без права голосу)

Орган управління (Міністерство фондів та регіональної політики)

Секретар

(без права голосу)

Спільний технічний секретаріат (Центр європейських проектів Польщі)

Польща

(максимально

 8 членів з правом голосу)

Члени з правом голосу:

 1. Національний орган (Міністерство фондів та регіональної політики)
 2. Міністерство закордонних справ
 3. Міністерство внутрішніх справ
 4. Маршалковське управління Підляського воєводства
 5. Маршалковське управління Мазовецького воєводства
 6. Маршалковське управління Любельського воєводства
 7. Маршалковське управління Підкарпатського воєводства
 8. Відповідні єврорегіони, тобто «Неман», «Біловезька пуща», «Буг», «Карпатський» (один представник від кожного єврорегіону на почерговій основі)

Спостерігачі без права голосу:

 1. Контрольно-контактний пункт (Центр європейських проектів)
 2. Аудиторський орган (Міністерство фінансів)

 

Білорусь

(максимально 8 членів з правом голосу)

Члени з правом голосу:

 1. Національний орган (Міністерство закордонних справ)
 2. Міністерство економіки
 3. Брестський обласний виконавчий комітет
 4. Гродненський обласний виконавчий комітет
 5. Мінський обласний виконавчий комітет
 6. Гомельський обласний виконавчий комітет
 7. Державний митний комітет
 8. Відповідні єврорегіони, тобто «Неман», «Біловезька пуща», «Буг» (один представник від кожного єврорегіону на почерговій основі)

Спостерігачі без права голосу:

 1. Контрольно-контактний пункт (Центр міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу в Республіці Білорусь)
 2. Міністерство фінансів

 

Україна

(максимально  8 членів з правом голосу)

Члени з правом голосу:

 1. Національний орган (Секретаріат Кабінету Міністрів України)
 2. Міністерство закордонних справ України
 3. Волинська обласна державна адміністрація
 4. Львівська обласна державна адміністрація
 5. Закарпатська обласна державна адміністрація
 6. Рівненська обласна державна адміністрація
 7. Тернопільська обласна державна адміністрація
 8. Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Спостерігачі без права голосу:

 1. Контрольно-контактний пункт (Міністерство фінансів)
 2. Відповідні єврорегіони, тобто «Буг» та «Карпатський» (один представник від кожного єврорегіону на почерговій основі)

 

Інші спостерігачі без права голосу

Європейська Комісія

Окрім належно призначених членів комітету, з метою забезпечення тісного зв’язку з усіма зацікавленими сторонами та експертами у реалізації Програми, інші представники можуть бути запрошені до участі в засіданнях СМК (як спостерігачі без права голосу) відповідно до тематики  обговорення СМК та за згодою голови СМК. Серед таких спостерігачів, з метою забезпечення відповідності процесу реалізації Програми Стратегії ЄС для Регіону Балтійського моря та синергії Програми з діяльністю Фонду внутрішньої безпеки ЄС, представники польського координатора EUSBSR та відповідального органу ФВБ можуть бути запрошені до участі у засіданнях СМК.

 Завдання СМК

СМК відповідає за реалізацію Програми та досягнення її пріоритетів на підставі індикаторів, які можна об’єктивно перевірити, та відповідних цільових значень, визначених Програмою (Індикатори Програми, пункт 3.1.6). СМК вивчатиме всі чинники, що впливають на ефективність Програми. 

СМК уповноважений надавати рекомендації ОУ щодо реалізації та оцінювання Програми. СМК відслідковуватиме заходи, яких було вжито на основі його рекомендацій. 

СМК уповноважений, зокрема:

 • погоджувати робочу програму та фінансовий план ОУ, включаючи заплановане використання технічної допомоги;
 • відслідковувати виконання ОУ робочої програми та фінансового плану;
 • затверджувати критерії відбору проектів для фінансування Програмою;
 • відповідати за процедуру оцінки та відбору проектів, що фінансується Програмою;
 • затверджувати пропозиції внесення змін до Програми;
 • перевіряти всю звітність, що подається ОУ та за необхідності вживати відповідних заходів;
 • вивчати всі спірні питання, подані на розгляд ОУ;
 • перевіряти та погоджувати річний звіт, визначений ст. 77 РР;
 • перевіряти та погоджувати річний план моніторингу та оцінювання, визначений ст.78 РР;
 • перевіряти та погоджувати річний план з інформації та комунікації, визначений ст.79 РР.

Робота СМК

Як правило, СМК прийматиме рішення шляхом досягнення консенсусу. В обґрунтованих випадках, коли не вдається досягнути консенсусу шляхом попередніх перемовин між делегаціями країн-учасниць, рішення СМК можуть прийматись шляхом голосування. Кожна країна-учасниця має право одного голосу, незалежно від кількості членів у її делегації. Інформація про діяльність СМК буде визначена детально в процедурних правилах СМК, який має бути затверджений одноголосно на першому засіданні.  

Представник ОУ головуватиме в СМК. Представник СТС виконуватиме обов’язки секретаря СМК. 

Засідання СМК відбуватимуться відповідно до потреб, проте не рідше одного разу на рік.  Засідання СМК скликається ОУ або на підставі належно обґрунтованого запиту одного з його членів чи ЄК. СМК також має право приймати рішення в письмовому порядку за ініціативою ОУ чи однієї з країн-учасниць. У випадку незгоди член СМК має право вимагати обговорення рішення на засіданні. 

СТС відповідатиме за секретарські функції та організацію засідань СМК. Після кожного засідання протокол має бути оформлений та надісланий всім членам для погодження. Кінцева версія протоколу має бути розіслана всім членам та спостерігачам. 

ОУ та національні органи повинні надавати сприяння членам СМК в отриманні віз.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний